Su Kuyusu Bağışı

İslam dinin emrettiği gibi Müslüman kardeşlerimize yardım ve insani değerlere katkı kapsamında gerçekleştirilen sosyal yardımlaşma türlerinden biri de su kuyusu açmaktır. İhtiyaç sahibi kişilerin yaşadığı bölgelerde tek ya da ortaklaşa açılan su kuyularıyla insani yardımlaşmanın en büyük örneklerinden birine imza atmak mümkün. Su kuyusu açmak, bir insani yardım çalışması olarak temiz içme suyuna kolayca ulaşım imkânı olmayan Afrika ve Asya kıtalarında yaşayan ihtiyaç sahibi kişileri yaşam kaynağı su ile buluşturmanın birincil yoludur. Açılan su kuyusu sayesinde susuz bölgedeki her yaştan kişi ihtiyaç duyduğu temiz içme suyuna ulaşarak temel gereksinimlerini giderebilir.

Su kuyusu bağışı sayesinde su kuyusu açtırma faaliyeti, suya erişim imkânı olmayan bölgelerde yaşamını sürdüren herkesi insan haklarında eşitlemeye yardımcı olur. Su kuyusu sayesinde hem o bölgede yaşayan yetişkin ve çocuklar ihya olurken hem de dünyanın diğer bölgelerinde suya erişim kolaylığı ile yaşayan kişilerle eşit şekilde insani ihtiyaçlarını karşılarlar.

Bu nedenle su kuyusu açtırma, bir İslami yardımlaşma faaliyeti olarak daha da değer kazanmaktadır. Su kuyusu sayesinde gezegenin sudan uzak yaşama mahkûm bölgelerine hayat yolu açmak mümkündür.  Su kuyusu bağışı ile Afrika’da su kuyusu açtırmak, İslam dinin emrettiği şekilde en makul ve en makbul sosyal yardımlaşma örneklerinden biri olarak günümüzde uygulanmaktadır.

Dünyada Suyun Önemi

Gezegenimizin üçte ikisi su ile kaplı olması rağmen dünyanın her yerinde içme suyuna ulaşım eşit olarak elde edilemiyor. İklim, coğrafi şartlar, yaşam kaynaklarının sınırlılığı ve insani faktörler nedeniyle geçtiğimiz yılın verilerine göre dünyada yaklaşık 844 milyon insan içme suyuna ulaşamıyor. Buna ek olarak dünyada suyun önemi, temiz suya erişim konusunda daha da büyük önem taşıyor. Çünkü başta Afrika kıtası olmak üzere Asya ve diğer kıtaların bazı bölgelerinde yaşayan 2,1 milyar insan, temel ihtiyaçlarını sağlayıp sağlıklı bir yaşam sürmek üzere temiz suya erişim sağlayamıyor. Tüm bu veri ve nedenlere bağlı olarak su kuyusu bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor.

Milyonlarca insan hala güvenli su kaynaklarına erişme konusunda günlük zorluklarla karşı karşıyadır ve nihayetinde su elde etmeyi başarsalar bile, kirli su kullanmanın sağlık üzerindeki etkileriyle uğraşmak zorunda kalırlar. Kirli suyun ve doğal kaynaklara erişememenin, savaş da dahil olmak üzere her türlü şiddetin neden olduğundan daha fazla insanın ölümüne neden olduğunu ve bu da onu dünyanın en acil sağlık sorunlarından biri haline getirdiğini belirtmek isteriz.

Bugün dünyada 785 milyon insan var ve 9’da 1 temel içme suyuna erişemiyor, sayılamayan milyonlarca ailenin tüm ihtiyaçlarını karşılamaları gereken bir kova su için sıraya giriyor, 144 milyon insan ise göletlerdeki suya bağlı temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Dünya Ekonomik Forumu tarafından hazırlanan bir rapora göre, su krizi topluma etki açısından 4 numaralı küresel risktir. Ayrıca 2025 yılında 1.8 milyar insanın ciddi su kıtlığı ile karşı karşıya kalacağı ve dünya nüfusunun 3/2 si bu durumdan etkilenebileceği bildiriliyor.

Afrika’da Su Kuyusu

Dünyada temel ihtiyaçlarını karşılayıp insani ölçüde sağlıklı bir hayat sürdürebilmek için temiz su ve özellikle içme suyu büyük önem taşıyor. Su kuyusu tam da bu noktada değerli bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Temiz suya erişim konusunda dünyada en çok sıkıntı yaşayan kıta Afrika kıtası olduğu için su kuyusu açtırma faaliyetleri, yani su kuyusu bağışı bu kıtadaki bölgelerde gerçekleştiriliyor. 

Afrika’da su kuyusu açtırmak için yapılması gerekenler arasında; su kuyusu fiyatlarını ve su kuyusu maliyetini hesaplamak, güvenilir kişi ve yardımlaşma aracılarıyla temasa geçmek, atılacak adımları belirledikten sonra en hızlı şekilde Afrika su kuyusu bağışını gerçekleştirmek gerekiyor. Böylece en güvenilir ve en hızlı şekilde hizmet verecek yardımlaşma kurumu ile birlikte su kuyusu açtırmak mümkün olacak.  

Kriz özellikle Liberya, Gana, Somali, Nijerya ve Sudan gibi Sahra altı Afrika ülkelerinde korkunç boyutlarda. Afrika’daki kadınlar ve genç kızlar, su bulmak ve onları evlerine geri götürmek için genellikle uzun mesafeler (günde ortalama 3.5 mil) seyahat etmek zorunda kalıyorlar, bu da sağlıklarını etkiliyor, psikolojik strese neden oluyor, onları şiddet ve istismara karşı savunmasız hale getiriyor. Ayrıca, zamanlarını su getirmeye harcadıkları için eğitim için okula gidemiyorlar. Bu günlük yolculuk, bölgenin hava koşullarında çok uzun ve sert geçiyor.

Bunun için ne yapıyoruz
Afrika’daki ihtiyaç sahibi ve ötekileştirilmiş topluluklara hayat kurtarmak ve durumu iyileştirmek stratejik önceliklerimiz arasındadır. Böylelikle şimdiye kadar Afrika’nın farklı bölgelerinde, yaşamlarını önemli ölçüde değiştiren ve su biriktirmek için tüm zamanlarını harcamak yerine eğitime ve diğer fırsatlara geri dönmelerine yardımcı olan binlerce kişiye içme suyu sağlayan 30 su kuyusu açtık.

Somali’den Amina şöyle diyor; “Su almak için uzun saatler yürüyorduk, Hayat Yolu Derneği’ne kazdıkları kuyu için teşekkür ederiz, uzun süre evin dışında su almak için harcadığım zamanı şimdi çalışmak için kullanabiliyorum. Bu sayede örgü ördüm ve azda olsa para kazanarak ailemin hayatını iyileştirmek için katkıda bulundum.”

Su Kuyusu Açtırmanın Fiyatları ve Maliyetleri

Su kuyusu açtırma konusunda girişimde bulunmak isteyen kişi, topluluk ya da kurumlar, su kuyusu fiyatları ile ilgili araştırma yapmalılardır. Su kuyusu fiyatı, aracı olacak yardımlaşma kurumunun maliyet hesaplarına göre çeşitlenebilir. Su kuyusu maliyeti; su kuyusu bağışı yapılacak bölge, su kuyusu kapasitesi, yapım aşamaları, faydalanması amaçlanan kişi sayısı vb. konularla doğrudan ilişkili olarak belirlenmektedir. Yaşamın temel kaynağı olan su, ihtiyaç sahiplerine en güvenilir, en hızlı şekilde ulaştırılacaktır.  

Bu çabayı sürdürmek istiyoruz ve Sahra altı Afrika ülkelerindeki en susuz bölgelere ulaşmayı hedefliyoruz. Eminiz ki, başkalarının yaşamlarına büyük değer veren, bu yerlerde güvenli ve memnuniyet içinde yaşayan çocukları görmek için bağışçılarımız bizi destekleyecektir.

Gazze’ye Tıbbi Yardım

Gazze'ye Tıbbi Yardım İsrail, 2006’dan bu yana Gazze’yi havadan, karadan ve denizden abluka altında tutuyor. Gazze halkı sağlıktan BAĞIŞ YAP

Suriye Yardımları

Suriye Yardımları Uzun süren savaş ve yokluk, zamanın en ciddi insani krizlerinden biri haline gelmeye devam ediyor. Ülke BAĞIŞ YAP

Konut İnşaatı ve Restorasyonu

Konut İnşaatı ve Restorasyonu Barınak, tüm aile üyeleri için hayatta kalmak ve muhafaza etmek için ideal bir yoldur. BAĞIŞ YAP

Thumb

Hayat Yolu, en yoksul ve en muhtaç toplumlarda ihtiyaç sahibi herkes için iyi yaşam koşullarını sağlamayı amaçlayan, 2014 yılında kurulmuş, kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. Hayat Yolu varsa Umut da var (Umudu paylaşalım)

Çalışma Saatleri
  • Hafta İçi 5 Gün
    8:30 AM - 5:30 PM