akika-şükür kurbanı

Şükür Kurbanı Bağışı

Şükür Kurbanı Bağışı, Şükür Kurbanı Nedir?

Kurban, geçmişe bakıldığında İslam öncesi din ve kültürlerde de var olan bir ibadet biçimidir. İslam Dini’nin de önemli bir bölümünü oluşturan kurban, toplumlar için dayanışma, yardımlaşma, kardeşlik ve birlik olma gibi erdemleri korumayı ve bu erdemleri insanlar arasında yaygınlaştırmayı sağlayan bir araçtır.

Allah-u Teala Kur’an-I Kerim’de birçok ayette şükrün öneminden bahsetmiştir. “Öyleyse, Allah’ın size rızık olarak verdiği helâl ve temiz nimetlerden yiyin. Eğer yalnız Allah’a kulluk yapıyorsanız O’nun nimetlerine şükredin.” (Nahl, 114). Şükretmenin yollarından bir tanesi de ihtiyaç sahiplerine bağışta bulunarak Allah’ın verdiği rızkı mümin kardeşlerimizle paylaşmak ve bu vesileyle yüzlerde tebessüm oluşturmaktır. Hayat Yolu Derneği ihtiyaç sahibi kimselere bağışta bulunarak eda edeceğiniz şükür kurbanı bağışınızı sağlıklı ve islami kesim kurallarına uygun bir biçimde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktadır.

Şükür Kurbanı Nedir?

Şükür kurbanı, bir kişinin olmasını istediği şeyin gerçekleşmesi, duasının kabul olması gibi durumlarda kestiği kurbandır. Ancak şükür kurbanında eğer adak adanmamışsa kurban kesme zorunluluğu yoktur. Kurban kesmenin zorunlu olması için kişinin adak adamış, kurban kesmeye niyet etmiş olması gereklidir. Şükür kurbanı Allah’ın verdiği rızıklara şükretmek amacıyla da kesilebilir.

Aynı zamanda kıran haccı ve temettü haccını eda eden kişilerin kestikleri kurbana da şükür kurbanı denmektedir. Kıran ve teettü haclarını eda eden kişilerin kestikleri kurbanın da aynı isimle zikredilme sebebi, aynı yıl içinde umre ve haccın yapılmış olmasıdır.

Şükür Kurbanı Vacip Midir?

Şükür kurbanı kesilmesi zannedilenin aksine vacip değildir. Bir kişi dilediği zaman şükür kurbanı kesebilir. Şükür kurbanını kesmek için niyet etmesi yeterlidir.

Şükür Kurbanı Yenir Mi? Şükür Kurbanı Kimler Yiyebilir?

Şükür kurbanını kimler yiyebilir sorusu mühim bir sorudur. Çünkü adak kurbanı şartlarıyla karıştırılması muhtemel bir konudur. Şükür kurbanı kişinin tercihine bağlı olarak kendisi ve ailesi tarafından tüketilebilir. Kişinin ailesiyle şükür kurbanı etini tüketmesi adak kurbanında olduğu gibi sakınca oluşturmaz.

Fakat kişinin şükür kurbanını ihtiyaç sahiplerine dağıtması elbette ki şükrünü artıracaktır ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimizi mutlu edecektir. Bu sebeple şükür kurbanınızı bağışlayarak şükrünüzü kardeşlerimizle paylaşabilirsiniz.

Şükür Kurbanı Nasıl Kesilir?

Şükür kurbanın kesimi diğer kurban kesimlerinden farklı değildir. Kurbanın kesimini kişinin kendisi gerçekleştirebilir ya da vekil tayin edebilir. Kurbanlık hayvanın sağlıklı olması ve kesimin İslami usüllere uygun şekilde gerçekleştirilmesi gereklidir. Dolayısıyla Kurban Bayramı, adak kurban veya akika kurbanı kesimleriyle aynı usülde kesilmesi yeterlidir. Hayat Yolu Derneği olarak şükür kurbanlarınızın kesim ve dağıtım sürecini titizlikle takip etmekteyiz. Bağışlanacak hayvanın sağlıklı olduğu tespit edildikten sonra İslami usüllere uygun biçimde hijyen kurallarına riayet edilerek kesimi gerçekleştirmekteyiz.

Şükür Kurbanı Kesilirken Okunacak Dua

Şükür kurbanı kesimi de diğer ibadetlerde olduğu gibi niyet edilerek gerçekleştirilir. Samimi bir niyetle edilen dua, Allah’a olan şükrümüzün güzel bir ifadesidir. Örneğin,

“Verdiğin rızıklara, kabul ettiğin dualarıma şükretmek için kurban kesmeye niyet ettim. Bu kurban ile şükrümü bildiriyorum, kabul eyle Allah’ım.”

Duanın ardından kurbanı kesecek kişi üç defa tekbir getirerek kurbanı keser. Eğer biliyorsa En’am Suresi’nin 79. Ayetini de okuyabilir.

Şükür Kurbanı Namazı

Şükür kurbanı kesen veya bağışta bulunan kimselerin şükür namazı kılması büyük sevaptır. Şükür namazını Kurban kesildikten sonra kılmak gerekmektedir. Şükür namazı iki rekattan oluşur ve nafile namazdır. Herhangi bir zamanda Allah’a şükretmek niyetiyle de kılınabilmektedir. Örneğin bir sağlık sorununu atlatınca, güzel bir haber alınca…

Şükür namazını kılacak kişinin öncelikle şükür namazı için niyet etmesi gerekmektedir. 1. Rekatta Kevser Suresi ve 2. Rekatta İhlas Suresi okunur. Selam verip şükür namazı tamamlandığında ise aşağıda verilen şükür kurbanı duası okunmalıdır:

“Allahümme hazel-kebşü, (ev haze’lbakaru,ev hazel-ma’zü)minke ve leke ve ileyke. Fetekabbel min İbrahime Halilike ve ismaile zebnihıke ve Muhammedin habibike bifazlike ve cu’dikeve keremike ya ekramel-ekramin.”

Şükür Kurbanı Bağışı

Şükür kurbanı bağışında bulunmak, Allah’a olan şükrümüzü ihtiyaç sahipleriyle paylaşmak demektir. Bu nedenle şükür kurbanı, kurbanı kesen ve ailesi tarafından tüketilebiliyor olsa da kurbanı, ihtiyaç sahipleriyle paylaşmak çok daha iyidir. Şükür kurbanını bağışlamanın iki yolu vardır. İlki, kurbanı kişinin kendisinin kesmesi ve çevresindeki ihtiyaç sahipleriyle paylaşmasıdır. Ikincisi ise şükür kurbanı için derneklere bağışta bulunarak kurban etlerinin dünyanın çeşitli bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına vesile olmaktır. Hayat Yolu Derneğiü, kurulduğu günden bugüne dek derneğe yapılan tüm bağışları büyük bir hassasiyet ve titizlikle ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktadır. Eğer kurban bağışında bulunmak isterseniz, derneğimize başvurarak ihtiyaç sahibi kardeşlerimizle şükrünüzü paylaşabilirsiniz.

Şükür Kurbanı Ve Adak Kurbanı Arasındaki Fark Nedir?

Şükür kurbanı ve adak kurbanı sıklıkla karıştırılmaktadır. Şükür kurbanında kişi şükretmek amacıyla niyet etmektedir ve kurban kesmesi zorunlu değildir. Ayrıca kurban kesmesi bir sebebe de bağlı olmak zorunda değildir. Adak kurbanında ise kişi kurbanı bir dileğinin yerine gelmesi için adamıştır ve dileği, duası kabul edildikten sonra kurban kesmesi şarttır. Şükür kurbanında kurban sahibi ve ailesi kurban etinden tüketebilmektedir. Adak kurbanında ise kurban sahibi ve ailesinin kurban etini tüketmesi yasaktır.

Şükür Kurbanı Ne Zaman Kesilir?

Şükür kurbanının kesilmesi için belirli bir zaman yoktur. Şükrünü Allah’a iletmek isteyen her kişi niyet ettikten sonra kurban kesebilir veya bağışta bulunabilir. Eğer Hayat Yolu Derneği’ne bağışta bulunmak isterseniz yılın herhangi bir zamanında bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz. Hayat Yolu Derneği, 2022 yılında şükür kurbanı fiyatlarını küçükbaş hayvanlar için 1450 TL, büyükbaş hayvanlar için ise 8000 TL olarak belirlemiştir. Bağışladığınız kurbanlar, Afrika’daki birçok ülkede yaşayan ihtiyaç sahiplerinin sofrasına derneğimiz aracılığıyla ulaştırılacaktır.

₺10 ...₺1 milyon toplandı

Düzenli Bağışçımız Ol

İyiliği Sürekli Kılın

En hayırlı amel, az da olsa devamlı yapılandır.

Binlerce insanın mağdur olduğu ve temel ihtiyaçlarından mahrum kaldığı bir dünyada yapacağınız düzenli bir bağış onların hayatlarını tamamen değiştirebilir, onları hayallerine bir adım daha yaklaştırabilir.

Mümin müminin derdiyle dertlenmeli, elinden geleni en layıkıyla yapmalıdır. İnananlar olarak bizi bir arada tutan şey birlik ve beraberlik duygularıdır. Bugün dünyanın her yerinde acılar çeken, yaşamını yitirme noktasına gelmiş en yoksul ve muhtaç kardeşlerimizin yanında olma gayretindeyiz.  Allah-u Teala’nın biz kullarından önemsememizi beklediği “mümin müminin kardeşidir” mesajını benimsiyoruz ve bu konuda mesul hissediyoruz. İyiliğin iyileştiriciliğini biliyoruz.

Öyle ki iyilik ruhu genişleten bir şifadır ve Allah’ın rızasını kazanmak için düzenli bir iyilik yapmak insanın kendini ve nefsini anlayabilmesi için çok değerli bir olgunluk ve sorumluluk halidir.

Hayat Yolu Derneği olarak; yoksul toplumlara ulaşmak, onlara yardım eli uzatmak için çalışıyoruz.

İhtiyaç sahiplerinin hayatlarını iyileştirmeyi amaçlayan birçok yardım projesi üzerinde çalışıyoruz. Bu projelerin sürekliliğini ve sonuçlarının sürdürülebilirliğini sağlamak için günlük ve aylık bağış kampanyaları yapıyoruz.

 Düzenli bağışlarınız ile yürüttüğümüz bazı projeler:

  • Afrika’da su kuyularının açılması ve güvenli içme suyu sağlanması
  • Yemen’de yetersiz beslenmeyle mücadele ve gıda güvenliğinin iyileştirilmesi
  • Suriye, Ürdün, Lübnan, Yemen ve Filistin’deki mülteci kamplarında oluşan sert kış koşullarında mültecileri korumaya yönelik projelerin hayata geçirilmesi
  • Kuzey Suriye’de yerinden edilenler ve mülteciler için güvenli barınma birimlerinin oluşturulması
  • Gazze Şeridi’ndeki sağlık ve barınma olanaklarının güçlendirilmesi ve desteklenmesi
  • Türkiye’de yoksul ve kimsesizler için giyim, gıda ve barınma olanaklarının sağlanması ve acil durumlara yönelik müdahalelerin yapılması

Sadaka, hayatımızı saran ve nimetlerle dolduran bir güzelliktir.

Meşguliyet nedeniyle unuttuğumuz sadakalar mazlumların yüzünü güldürüyor. Otomatik talimat ile banka hesabınızdan gelen sadaka bağışınız mazlum coğrafyalarda Müslüman kardeşlerimiz için sürdürdüğümüz yardım projeleri için kullanılıyor.

Siz de düzenli bağışçımız olarak iyilik denizimizde bir damla olabilirsiniz.

Şimdi projemize katılarak günlük sadaka bağışlayabilir ve sadakanızın tahsis edildiği projelerimizi düzenli olarak takip edebilirsiniz.

Kendi adınıza, ebeveynleriniz veya sevdikleriniz adına her gün için en az 10 ₺ (veya eşdeğeri) bağış yap.

Sıkça Sorulan Sorular

1- Günlük bağış veya düzenli bağış nasıl yapılır?

Günlük Bağış, web sitemizde vereceğiniz talimatlar doğrultusunda her gün kredi kartınızdan belirlediğiniz bağış tutarının otomatik olarak çekilmesidir. Sitemiz üzerinden günlük bağışlarınızı sadece kredi kartınız ile yapabilirsiniz.

2- Neden düzenli bağış yapmalıyım?

Her gün düzenli olarak bağış yaparak insani yardım faaliyetlerimizin devamlılığına destek olabilir ve en çok ihtiyacı olan yardıma muhtaçlara yönelik bu hayra ortak olabilirsiniz.

3- Başlangıç ​​gününü seçebilir miyim?

Bağış gününden başlayarak; Bağışlarınız her gün aynı saatte kredi kartınızdan çekilecektir.

4- Düzenli bağışlar için bir alt miktar var mı?

Hayır, düzenli bağış yapmak istediğiniz miktarı seçebilirsiniz.

5- Düzenli bağışlar için hangi kartları kullanabilirim?

Sadece kredi kartınızla düzenli bağış talebinde bulunabilirsiniz. Banka kartından düzenli bağış yapılamaz. Çekiliş günü kredi kartı limitinizin bağış tutarını karşılaması ve kartınızın online alışverişe açık olması gerekmektedir. Kredi kartınızı online alışverişe açmak için bankanızla görüşebilirsiniz. Kart bilgileriniz tarafımızca hiçbir şekilde görüntülenmez ve saklanmaz.

6- Düzenli bağışı istediğim zaman iptal edebilir miyim?

Evet, düzenli bağış talebinizi +90 (553) 049 33 35 numaralı telefonu arayarak veya destek@hayat-yolu.org adresinden bizimle iletişime geçerek iptal edebilirsiniz.

₺1.016 ...₺1 milyon toplandı
akika-şükür kurbanı

Adak Kurbanı Bağışı

Adak Kurbanı Bağışı Ve Adak Kurbanı Fiyatları

Hayat Yolu Derneği’ne yaptığınız Adak Kurbanı Bağışı yurtiçi ve yurtdışında birçok bölgeye güvenli bir şekilde ulaştırılmaktadır. Adak Kurbanı fiyatları yurtiçinde 1400 TL’dir. Yurtdışında ise ülkelere göre çeşitlilik göstermektedir.

Adak Kurbanı Bağışı

Adak Kurbanı Bağışı, niyetinin gerçekleşmesi için adakta bulunan bir kimsenin, adağını bir kuruma bağışlayarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırması demektir. Biz Hayat Yolu Derneği olarak, bağışlarınızı sağlık ve güvenlik kurallarına uygun olarak ve islami kesim usüllerine riayet ederek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktayız. Bağışlarınız ihtiyaç sahiplerine ulaşana kadar süreci titizlikle takip etmekteyiz.

Adak Kurbanı Nedir?

Adak Kurbanı, bir müslümanın, Allah’tan olmasını istediği bir dileğinin gerçekleşmesi halinde keseceğine dair söz verdiği ve dileğin gerçekleşmesiyle üzerine vacip olan ibadettir. Örneğin, çocuk sahibi olmak isteyenler, bir sınavda başarılı olmak isteyenler veya bir hastalıktan kurtulmak isteyenler, bu niyetle adakta bulunabilirler.

Adakta bulunulan olayın gerçekleşmesi halinde adak kurbanı muhakkak kesilmelidir. Bir müslümanın adakta bulunması, onun Allah’a verdiği bir sözdür ve bu sözü yerine getirmek ona vacip olmuştur. Bu nedenle Adakta bulunduktan sonra adak kurbanı kesmemek Allah’a verilen sözü tutmamak anlamına gelmektedir. Adakta bulunan kişi dileği gerçekleştikten sonra ilk fırsatta adak kurbanını kesmelidir.

Adak Kurbanı Şartları

Adak Kurbanı’nımn birinci şartı kişinin adakta bulunduğu dileği gerçekleştiğinde vakit kaybetmeden Adak Kurbanı kesmesidir. Adaklık Kurban sağlıklı, azaları tam ve belirli bir yaşa erişmiş olmalıdır. Adak Kurban kesecek Müslümanın akıl sağlığı yerinde ve ergenlik çağına ulaşmış olması gerekmektedir.

Adak Kurbanlarınızı Ne Zaman Kesiyoruz?

Hayat Yolu Derneği olarak adak kurban bağışlarınızı düzenli olarak alıyor ve süreci özenle takip ediyoruz. Adak Kurbanlarınızı Yemen, Suriye, Bangladeş ve Afrika ülkelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz.

İki Rekat Adak Namazı Nasıl Kılınır

Adak namazı belirtildiği üzere 2 rekâttır. Namaz kılacak kişi, ilk olarak “ Niyet ettim Allah rızası için 2 rekât şükür namazı kılmaya” diyerek niyet eder. Ardından ‘Allah’u Ekber’ diyerek tekbir alır ve Sübhaneke duasını okur. Besmele çekilir ve Fatiha süresi okumaya başlar. Fatiha suresinin ardından Kevser suresini okur ve rükuya varır. Rükudayken üç defa ‘Subhane rabbiyel azim’ der ve doğrularak rükudan kalkar. Rükudan kalkarken, ‘semiallahü limen hamideh’ denerek ardından secdeye varır ve secdedeyken 3 defa ‘Sübhane rabbiyel ala’ der. Ardından secdeden kalkılarak iki dizin üzerine oturur ve tekrar secdeye varır. Tekrar 3 defa ‘Sübhane rabbiyel ala’ denir ve ardından 2. rekata başlamak için ayağa kalkar. Ayaktayken besmele çekildikten sonra Fatiha suresini okur. Fatiha süresinin ardından 3 kere İhlas suresi okuyarak, rükuya ve sonrasında secdeye gider. Rüku ve secde tamamlandıktan sonra oturur ve Ettehiyyatü duasını okumaya başlar. Ardından sırasıyla Allahümme Sali, Allahümme Barik ve Rabbena dualarını okumak gerekir. Tüm bu duaların ardından önce sağa sonra sola selam verilerek Şükür Namazı tamamlanmış olur. Namazın tamamlanmasının ardından, “Allahümme inne salatil ve nusukil ve mahyaye lillahi Rabbi-l Alemin” diyerek dua edilmesi gerekir.

Adak Kurban Fiyatları

Hayat Yolu Derneği olarak 2022 yılında Adak Kurban Bağışı fiyatını küçükbaş hayvan için 1450 TL, büyükbaş hayvan için ise 8000 TL olarak belirlemiş bulunmaktayız. Adak olarak adadığınız kurbanınızı bağış yaptıktan sonra Afrika’daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktayız.

Adaklık Koyun Fiyatları

Hayat Yolu Derneği olarak vacip kurbanlarınız için güvenle bağış yapabileceğiniz bir kampanya düzenlemiş bulunmaktayız. Adaklarınızı Afrika’daki birçok ülkede ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmek ve belki de hiç tüketmedikleri eti, sofralarına ulaştırmak için çalışmaktayız. Derneğimiz adaklık koyunların bedelini 1450 TL olarak belirlemiştir.

Adaklık Koç Fiyatları

Hayat Yolu Derneği’nin Afrika’da bulunan pek çok ülkeye ulaştırdığı yardımlarda payınızın olmasını isterseniz adaklık kurban bağışında bulunabilirsiniz. Adaklık koç fiyatları derneğimizde 2022 yılı için 1450 TL olarak belirlenmiştir. Adak Kurban mali bir ibadet olması sebebiyle bağışlanabilir. Siz de bağışta bulunarak ihtiyaç sahiplerinin yüzünde bir tebessüme vesile olabilirsiniz.

Adak Kurbanı Duası ve Namazı

adak Kurbanı kesenler veya adak kurbanı bağışında bulunanlar, kurban kesildikten sonra iki rekattan oluşn bir şükür namazı kılmalıdır. Namazı kılmak şart değildir fakat Allah’a şükrün ifade edilmesi açısından önemlidir. Şükür namazını eda eden kişi ardından aşağıda yer alan şükür duasını okuyabilir:

“Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme minke ve leke salati nusuki ve mahyaye ve memati lillahi Rabbil-Alemine. La şerike lehu ve bizalike umirtu ve ene mine’l-müslimin.”

₺2.850 ...₺1 milyon toplandı

Kudüs – Filistin

Kudüs’te, bir Kurban hissesi Paris Ekonomik Anlaşması dahilinde, çok az sayıda ülkeye ve çok özel koşullar altında hayvan ithal etme alanlarını kısıtlayan nedenler ile 550 USD’dir. Buna ek olarak, Kudüs halkı çok zorlu koşullara tanık oluyor ve çok sıkı kısıtlamalardan geçiyor, bu nedenle bayramlarını daha güzel ve daha mutlu hale getirmek istiyoruz. Kurbanınızı Kudüs halkına bağışlayarak kampanyamıza  katılabilirsiniz.

Projenin bütün aşamalarında İslami kural ve koşullara en üst düzeyde riayet edilmektedir. Kesim sürecinin İslami kesim usulleri ve sağlık standartlarına uygun olmasından, kurban etinin gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına kadar bütün süreçleri dikkatle takip ediyoruz.

Kurban Sevincini Paylaş 🙂

₺50 ...₺1 milyon toplandı

Gazze – Filistin

Ramazan Bayramı öncesinde Kudüs’te başlayan ve sonrasında Gazze’ye sıçrayan olaylar ve işgalci İsrail güçlerinin Gazze’ye yönelik saldırıları sonucu yüzlerce kardeşimiz şehit olmuş, binlercesi yaralanmış ve evsiz kalmıştır. Saldırılar sonucu binlerce konut, cami, hastane yıkılmış veya hasar görmüştür. Evlerini kaybeden Gazze halkı okullarda ve akrabalarının yanında yaşam mücadelesi vermekte desteğimize ihtiyaç duymaktadır. Kurban bağışlarınız derneğimiz tarafından dini vecibelere uygun olarak kesilerek Filistinli kardeşlerimizin sofralarına ulaştırılacaktır.

KURBANLARINIZLA FİLİSTİN’E HAYAT VERİN!

Kurban Sevincini Paylaş 🙂

₺15 ...₺1 milyon toplandı

Türkiye’de Kurban

Türkiye’deki yardıma muhtaçlar ve orada yaşayan Suriyeli mülteciler de bu çabanın bir parçası olacak. Bu mutluluğun bir parçası olabilirsiniz.

Hayat Yolu olarak Türkiye ve Suriye için sıvı yağ, pirinç ve undan oluşan gıda kolisi paketini ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırdığımız gibi yokluk ve yoksulluk içindeki kardeşlerimiz için kurban kesimleri gerçekleştireceğiz. Siz de kurban bağışınızı Türkiye ve Suriye için yapabilir, yoksullukla ile mücadele eden milyonlarca kardeşimiz için iyiliğe vesile olabilirsiniz.

Kurban Sevincini Paylaş 🙂

₺2.200 ...₺1 milyon toplandı

Suriye ve Lübnan

Suriye’deki yardıma muhtaçlar ve orada yaşayan Suriyeli mülteciler de bu çabanın bir parçası olacak. Bu mutluluğun bir parçası olabilirsiniz.

Hayat Yolu olarak Suriye için sıvı yağ, pirinç ve undan oluşan gıda kolisi paketini ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırdığımız gibi yokluk ve yoksulluk içindeki kardeşlerimiz için kurban kesimleri gerçekleştireceğiz. Siz de kurban bağışınızı  Suriye için yapabilir, yoksullukla ile mücadele eden milyonlarca kardeşimiz için iyiliğe vesile olabilirsiniz.

Kurban Sevincini Paylaş 🙂

₺13.600 ...₺1 milyon toplandı

Yemen ve Arakan

Yemen’de 5 yılı aşkın süredir devam eden iç savaş kardeşlerimizde büyük bir yıkım meydana getirdi. Milyonlarca kişi evlerini terk ederek güvenli bölgelere göç etti. Nüfusun yüzde 70’ini oluşturan 22 milyon kişi açlıkla mücadele veriyor. Özellikle 5,5 milyon çocuk savaşın ortasında kalmış durumda ve iç savaştan en çok etkilenen onlar oluyor. Yaklaşık 400 bin çocuk açlık tehlikesiyle karşı karşıya. Çocukların tamamlayıcı gıdaya ihtiyacı var.

Hayat Yolu olarak Yemen ve Arakan için sıvı yağ, pirinç ve undan oluşan gıda kolisi paketini ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırdığımız gibi yokluk ve yoksulluk içindeki kardeşlerimiz için kurban kesimleri gerçekleştireceğiz. Siz de kurban bağışınızı Yemen için yapabilir, açlık ile mücadele eden milyonlarca kardeşimiz için iyiliğe vesile olabilirsiniz.

Kurban Sevincini Paylaş 🙂

₺5.350 ...₺1 milyon toplandı

Afrika’da Kurban

Çad ve Somali halkı aşırı yoksulluk içinde yaşıyor ve aileler çocukları için iyi yemekler sağlayamıyor. Yıl boyunca iyi bir yemeğin tadını çıkarmak ve çocuklarının gözlerinde mutluluğu görmek için bekliyorlar. Bu mutluluğun bir parçası olabilirsiniz.

Kurban Sevincini Paylaş 🙂

₺43.060 ...₺1 milyon toplandı