akika-şükür kurbanı

Şükür Kurbanı Bağışı

Şükür Kurbanı Bağışı, Şükür Kurbanı Nedir?

Kurban, geçmişe bakıldığında İslam öncesi din ve kültürlerde de var olan bir ibadet biçimidir. İslam Dini’nin de önemli bir bölümünü oluşturan kurban, toplumlar için dayanışma, yardımlaşma, kardeşlik ve birlik olma gibi erdemleri korumayı ve bu erdemleri insanlar arasında yaygınlaştırmayı sağlayan bir araçtır.

Allah-u Teala Kur’an-I Kerim’de birçok ayette şükrün öneminden bahsetmiştir. “Öyleyse, Allah’ın size rızık olarak verdiği helâl ve temiz nimetlerden yiyin. Eğer yalnız Allah’a kulluk yapıyorsanız O’nun nimetlerine şükredin.” (Nahl, 114). Şükretmenin yollarından bir tanesi de ihtiyaç sahiplerine bağışta bulunarak Allah’ın verdiği rızkı mümin kardeşlerimizle paylaşmak ve bu vesileyle yüzlerde tebessüm oluşturmaktır. Hayat Yolu Derneği ihtiyaç sahibi kimselere bağışta bulunarak eda edeceğiniz şükür kurbanı bağışınızı sağlıklı ve islami kesim kurallarına uygun bir biçimde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktadır.

Şükür Kurbanı Nedir?

Şükür kurbanı, bir kişinin olmasını istediği şeyin gerçekleşmesi, duasının kabul olması gibi durumlarda kestiği kurbandır. Ancak şükür kurbanında eğer adak adanmamışsa kurban kesme zorunluluğu yoktur. Kurban kesmenin zorunlu olması için kişinin adak adamış, kurban kesmeye niyet etmiş olması gereklidir. Şükür kurbanı Allah’ın verdiği rızıklara şükretmek amacıyla da kesilebilir.

Aynı zamanda kıran haccı ve temettü haccını eda eden kişilerin kestikleri kurbana da şükür kurbanı denmektedir. Kıran ve teettü haclarını eda eden kişilerin kestikleri kurbanın da aynı isimle zikredilme sebebi, aynı yıl içinde umre ve haccın yapılmış olmasıdır.

Şükür Kurbanı Vacip Midir?

Şükür kurbanı kesilmesi zannedilenin aksine vacip değildir. Bir kişi dilediği zaman şükür kurbanı kesebilir. Şükür kurbanını kesmek için niyet etmesi yeterlidir.

Şükür Kurbanı Yenir Mi? Şükür Kurbanı Kimler Yiyebilir?

Şükür kurbanını kimler yiyebilir sorusu mühim bir sorudur. Çünkü adak kurbanı şartlarıyla karıştırılması muhtemel bir konudur. Şükür kurbanı kişinin tercihine bağlı olarak kendisi ve ailesi tarafından tüketilebilir. Kişinin ailesiyle şükür kurbanı etini tüketmesi adak kurbanında olduğu gibi sakınca oluşturmaz.

Fakat kişinin şükür kurbanını ihtiyaç sahiplerine dağıtması elbette ki şükrünü artıracaktır ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimizi mutlu edecektir. Bu sebeple şükür kurbanınızı bağışlayarak şükrünüzü kardeşlerimizle paylaşabilirsiniz.

Şükür Kurbanı Nasıl Kesilir?

Şükür kurbanın kesimi diğer kurban kesimlerinden farklı değildir. Kurbanın kesimini kişinin kendisi gerçekleştirebilir ya da vekil tayin edebilir. Kurbanlık hayvanın sağlıklı olması ve kesimin İslami usüllere uygun şekilde gerçekleştirilmesi gereklidir. Dolayısıyla Kurban Bayramı, adak kurban veya akika kurbanı kesimleriyle aynı usülde kesilmesi yeterlidir. Hayat Yolu Derneği olarak şükür kurbanlarınızın kesim ve dağıtım sürecini titizlikle takip etmekteyiz. Bağışlanacak hayvanın sağlıklı olduğu tespit edildikten sonra İslami usüllere uygun biçimde hijyen kurallarına riayet edilerek kesimi gerçekleştirmekteyiz.

Şükür Kurbanı Kesilirken Okunacak Dua

Şükür kurbanı kesimi de diğer ibadetlerde olduğu gibi niyet edilerek gerçekleştirilir. Samimi bir niyetle edilen dua, Allah’a olan şükrümüzün güzel bir ifadesidir. Örneğin,

“Verdiğin rızıklara, kabul ettiğin dualarıma şükretmek için kurban kesmeye niyet ettim. Bu kurban ile şükrümü bildiriyorum, kabul eyle Allah’ım.”

Duanın ardından kurbanı kesecek kişi üç defa tekbir getirerek kurbanı keser. Eğer biliyorsa En’am Suresi’nin 79. Ayetini de okuyabilir.

Şükür Kurbanı Namazı

Şükür kurbanı kesen veya bağışta bulunan kimselerin şükür namazı kılması büyük sevaptır. Şükür namazını Kurban kesildikten sonra kılmak gerekmektedir. Şükür namazı iki rekattan oluşur ve nafile namazdır. Herhangi bir zamanda Allah’a şükretmek niyetiyle de kılınabilmektedir. Örneğin bir sağlık sorununu atlatınca, güzel bir haber alınca…

Şükür namazını kılacak kişinin öncelikle şükür namazı için niyet etmesi gerekmektedir. 1. Rekatta Kevser Suresi ve 2. Rekatta İhlas Suresi okunur. Selam verip şükür namazı tamamlandığında ise aşağıda verilen şükür kurbanı duası okunmalıdır:

“Allahümme hazel-kebşü, (ev haze’lbakaru,ev hazel-ma’zü)minke ve leke ve ileyke. Fetekabbel min İbrahime Halilike ve ismaile zebnihıke ve Muhammedin habibike bifazlike ve cu’dikeve keremike ya ekramel-ekramin.”

Şükür Kurbanı Bağışı

Şükür kurbanı bağışında bulunmak, Allah’a olan şükrümüzü ihtiyaç sahipleriyle paylaşmak demektir. Bu nedenle şükür kurbanı, kurbanı kesen ve ailesi tarafından tüketilebiliyor olsa da kurbanı, ihtiyaç sahipleriyle paylaşmak çok daha iyidir. Şükür kurbanını bağışlamanın iki yolu vardır. İlki, kurbanı kişinin kendisinin kesmesi ve çevresindeki ihtiyaç sahipleriyle paylaşmasıdır. Ikincisi ise şükür kurbanı için derneklere bağışta bulunarak kurban etlerinin dünyanın çeşitli bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına vesile olmaktır. Hayat Yolu Derneğiü, kurulduğu günden bugüne dek derneğe yapılan tüm bağışları büyük bir hassasiyet ve titizlikle ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktadır. Eğer kurban bağışında bulunmak isterseniz, derneğimize başvurarak ihtiyaç sahibi kardeşlerimizle şükrünüzü paylaşabilirsiniz.

Şükür Kurbanı Ve Adak Kurbanı Arasındaki Fark Nedir?

Şükür kurbanı ve adak kurbanı sıklıkla karıştırılmaktadır. Şükür kurbanında kişi şükretmek amacıyla niyet etmektedir ve kurban kesmesi zorunlu değildir. Ayrıca kurban kesmesi bir sebebe de bağlı olmak zorunda değildir. Adak kurbanında ise kişi kurbanı bir dileğinin yerine gelmesi için adamıştır ve dileği, duası kabul edildikten sonra kurban kesmesi şarttır. Şükür kurbanında kurban sahibi ve ailesi kurban etinden tüketebilmektedir. Adak kurbanında ise kurban sahibi ve ailesinin kurban etini tüketmesi yasaktır.

Şükür Kurbanı Ne Zaman Kesilir?

Şükür kurbanının kesilmesi için belirli bir zaman yoktur. Şükrünü Allah’a iletmek isteyen her kişi niyet ettikten sonra kurban kesebilir veya bağışta bulunabilir. Eğer Hayat Yolu Derneği’ne bağışta bulunmak isterseniz yılın herhangi bir zamanında bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz. Hayat Yolu Derneği, 2022 yılında şükür kurbanı fiyatlarını küçükbaş hayvanlar için 1450 TL, büyükbaş hayvanlar için ise 8000 TL olarak belirlemiştir. Bağışladığınız kurbanlar, Afrika’daki birçok ülkede yaşayan ihtiyaç sahiplerinin sofrasına derneğimiz aracılığıyla ulaştırılacaktır.

₺10 ...₺1 milyon toplandı