Eritre

Eritre'de Hayat Yolu

Dünya Sağlık Örgütü Eritre’nin, Afrika’nın en fakir ülkelerinden biri olmaya devam ettiğini bildiriyor.

Eritre, yeraltı suyu kaynaklarını etkileyen döngüsel kuraklık, yağışlı mevsimler ve sel gibi iklim değişikliklerinden etkilenir. Buna ek olarak, yeterli barış, güvenlik, sosyal hizmetler ve diğer ihtiyaçların eksikliği, toplulukların dayanıklılığını aşındırdı ve sosyoekonomik kapasiteleri zayıflattı. Son yıllarda, iklim koşulları nüfusun başa çıkamayacak hale gelmesine yol açmıştır.

Nüfusun büyük bir kısmı (yaklaşık% 80’i) geçimini tarımla sürdürmektedir, ancak sektör ülkenin toplam üretiminin sadece küçük bir bölümünü oluşturmaktadır. Madencilik sömürgeciliğe bağlı olarak üretimin büyük bir payını oluşturuyor.

İklimsel tehlikeler su temini, hijyen, sanitasyon ve sağlık hizmetlerini de etkiler.

Hayat Yolu Derneği olarak en savunmasız ve ihtiyaç sahiplerinin yanındayız. Böylece Eritre’de yardım faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.

Alandan hikayeler

Bir krize girmekten kurtulabiliriz ama açlık ve kuraklık bize çaresiz yapana kadar çatışmalardan ve savaştan kurtulamayabiliriz. Sel bizi kuraklıktan kurtardı, ancak evlerimizi ve topraklarımızı yok etti ve kısa süre sonra kuraklık ve açlık tekrar bize vurdu. Silahlı çatışmalar tekrar yoğunlaştı ve biz böyle yaşamaya devam ettik. Maraj Eritrede doğdu ve tüm hayatı boyunca ülkesinde yaşadı. Düzgün bir hayat kurmak için evden eve ve bir yerlerinden diğerine yerleşene kadar taşındı. Sudan sınırının yakınında yerlerinden edilmiş kişiler için yapılan bir toplantıda sıkıntılar dile getirildi. Sakinleri hayatlarını kurtarmak için her gün çalışıyorlar, günlük geçimlerini zor buluyorlar, su bulmak için derinden acı çekiyorlar ve ailelerine su bulabilmek için her gün saatlerce yürüyorlar. Bu koşullar göz önüne alındığında Hayat Yolu, bölge sakinlerinin acılarını hafifletmeye çalıştı, böylece bölgede iyi bir su kuyusu açtı, ayrıca bölge sakinlerine yardım ve gıda paketleri dağıtımında bulundu.

“Kuyu açmak, bölge sakinlerine yapılacak en iyi şeylerden biriydi. Ailelerimize su getirmek çok stresliydi ve zamanımızın çoğunu tüketirdi, böylece yaşamak için çalışmaya zamanımız kalıyor. Hayat Yolu’na ve yanımızda duran yardım seven insanlara minnettarız.”

Eritre'deki Yoksulluk

  • %66’sının yoksulluk sınırında yaşadığı tahmin edilen 5 milyon insan bulunmaktadır.
  • Nüfusun 3/2’si gıda güvenli sorunu yaşıyor.
  • Eritre’de 340.000 çocuk okula gidemiyor.
  • Kırsal nüfusun sadece%3,5’inin bir tuvalete ve
  • Nüfusun %96’sından fazlası tehlikeli hijyen uygulamalarına devam ediyor
Eritre'de Hayat Yolu
  • 1,000 Ailelere gıda desteği verildi
  • 2,000 aileye kurban eti dağıtımında bulunuldu
  • 5 su kuyusu açıldı

Eritre ile ilgili projeler

Bir Adet Kur’an Bağışla

Ramazan Ayında Kur'an Bağışı Bağışınız, Kuran'ı okumaya özlem duyan Afrika'daki Müslümanlara ulaşacak. #Ramazanda_hediyen_Kur’an_Olsun hashtag’i ile 80₺ bağış yapın,...
₺94.260 ...₺200.000 toplandı

Cami İnşaatı

Cami İnşaatı Projesi "Kim Allah için cami yaparsa, o zaman Allah ona cennette onun gibi bir ev yapacaktır." ...
₺550 ...₺1 milyon toplandı

Sağlık Desteği

Sağlık Desteği Yaygın yoksulluk, artan savaşlar ve felaketler yüzünden, dünya nüfusunun yarısından fazlası sağlık hizmetlerine finansal yükler yaşamadan...
₺100 ...₺1 milyon toplandı