Vizyon

"Gelecek nesiller için dünyamızı daha yaşanabilir, daha sürdürülebilir ve daha adil hale getirmeye çalışıyoruz."

MİSYON

Kriz ve savaş dönemlerinde hızlı ve etkin müdahale, etkilenenlerin krizi aşmasına ve sonuçlarını hafifletmesine yardımcı olmak.

Fakir ve ötekileştirilmiş toplumlardaki her bireye yönelik insani koşulları, herhangi bir ayrım gözetmeksizin, temel ihtiyaçlarını karşılayarak iyileştirmek.

Yoksul ve ötekileştirilmiş toplumlar için yaşam standartlarını geliştirme fırsatlarını artırmak ve kadınların potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak.

2020-2024 Stratejik Planı

İnsanlık davasının adilliği ilkesine olan inancımızdan hareketle, en savunmasız ve kırılgan toplumları kalkındırmaya ve bu dünyayı onlar için daha iyi bir yer haline getirmeye adadık. İnsanlık, tarafsızlık, bağımsızlık ve dürüstlük ilkelerine bağlı kalarak, evrensel kabul görmüş standartları uygulamaya kararlıyız.

Savaş mağdurlarına uygun sağlık koşullarının ve gıdaya  erişimin iyileştirilmesi ve krizin üstesinden gelmelerine yardımcı olmak.

Yoksul toplumlardaki kalkınma fırsatlarını destekleyerek, eğitim, öğretim ve girişimcilik fırsatlarını arttırarak onlara üretim ve kendine yetme durumuna ulaşma fırsatı vererek ihtiyaç sahiplerin yaşam koşullarını iyileştirmek.

Toplumsal adaleti sağlamak ve gerçek katılım için kadınların yeteneklerini arttırmak ve fırsat eşitliği sunmak.

Değerler

Hesap verebilirlik ve şeffaflık

İnsani yardım kurumları için yürürlükte olan uluslararası standartlara uygun olarak tüm icraat ve faaliyetlerimizin resmi prosedürlere ve hesap verebilirlik ilkelerine göre yapıyor ve çalışmalarımızın sonuçlarını kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

Sorumluluk

İnsanların ıstırabına son vermeye, mağdur toplumların yaşadıkları sıkıntıların sonuçlarını hafifletmeye, yaşama hakkı ve haysiyeti koruma sorumluluğuna ve iyi bir yaşam standardı talep eden toplumları desteklemeye bağlılığımızı taahhüt ediyoruz. Bu nedenle, kaynakların harekete geçirilmesi, kurumsal ortaklıklar oluşturulması ve hedeflerimize ulaşılmasına katkıda bulunacak tüm önlemlerin alınması için azami çaba sarf ediyoruz.

Empati

Empati, çalışmalarımızın başlangıç noktası ve hizmetlerimizi sunma konusundaki temel ilkemizdir. Sevgi ve şefkat duygusunun toplumun en savunmasız ve fakir gruplarıyla yaptığımız çalışmalarımızda bulunması gereken önemli bir ahlaki değer olduğunun farkındayız. Hizmetlerimizden faydalanan bu kesimlerin onurunu ve duygularını korumanın önemine inanıyoruz. Bu nedenle kendimizi onların yerine koyuyor, yaşam koşullarını ve ihtiyaçlarını anlıyoruz. Haklarını kabul ediyor, bu yüzden sevgi ve şefkatle yaklaşıyoruz.

Adalet

Toplumlarımızın hayatta kalma arayışlarında yaşadıkları zorlukların ve zorlayıcı koşulların derecesini biliyoruz, bu yüzden ırk, renk, cinsiyet, din veya ideolojiden bağımsız olarak hayatlarını korumaya ve yaşam koşullarını iyileştirmeye katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Ayrıca imkanlar, yetenekler ve koşullardaki farklılığa saygı duyuyor, fırsatların dağılımında adalet ve eşitliği gözeterek ihtiyacın hak temelinde karşılanmasını sağlıyoruz.

Mükemmellik

Daha gerçekçi, etkili, sürdürülebilir ve daha verimli sonuçlara yol açan destekleme ve kalkınma faaliyeti sağlayarak insani durumun iyileştirilmesi ve acil durumlarda etkin müdahale ile entegre bir sistem oluşturarak çalışmalarımızda kapsamlı mükemmellik sağlamayı hedefliyoruz.

” Gelecek nesiller için dünyamızı daha yaşanabilir ve daha adil hale getirmeye çalışıyoruz. “

İşte 2014’ten bu yana  kaydettiğimiz başarılar

Resim

090

Partner
Resim

019

Ülke
Resim

01274

Proje
Resim

07,600,000

Faydalanan

İyilik için bu ortaklıkları ve işbirliğini önemsiyoruz

Ortak kurumlar