SIKÇA SORULAN SORULAR

Hayat Yolu, aşağıda belirtilmiş olan vizyonu ile en yoksul ve yardıma muhtaç toplumlara koruma sağlamayı, yetersiz yaşam koşullarını iyi yaşam koşullarına dönüştürmeyi amaçlayan insani bir yardım kuruluşudur:

 • Savaş ve neticesinde oluşan kriz zamanlarında hızlı müdahale ve hayatta kalanların krizi aşmalarına, etkilerini ve sonuçlarını hafifletmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
 • Fakir ve ötekileştirilmiş toplumlardaki her erkek, kadın ve çocukların insani koşullarını, temel gereksinimlerine uygun olarak cinsiyet, ırk veya renge dayalı herhangi bir ayrım gözetmeksizin yanıtlamak suretiyle iyileştirmeyi amaçlar.

Kadınları güçlendirmek fırsatları ve potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmayı, fakir ve mazlum toplumları güçlendirmeyi, geliştirmeyi, yaşam standartlarını ve genel refahlarını iyileştirmeyi hedefler.

Şu anda dünya çapında savaş, çatışma, doğal afet, yoksulluk ve açlıktan en çok etkilenen 19 yerleşim yerinde hizmet vermekteyiz. Hayatta kalmaya temel sağlık, gıda, barınak ve temizlenme hizmetlerini sunmayı taahhüt ederken, her yerde tüm yardımlarımızın kalbinde yaşamı ve saygınlığı korumaya özen gösteriyoruz.

Suriye, Yemen, Filistin, Somali ve Sudan’da çalışırken savaşın etkilerinden mazlum insanlara hizmet vermekteyiz. Hindistan ve Bosna gibi yoksulluktan etkilenen ülkelerde de çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Yakın gelecekte daha ileriye ulaşmak istiyoruz

Nerede çalıştığımız hakkında daha fazla bilgi için lütfen bu bağlantıyı ziyaret edin:

https://hayat-yolu.org/calisma-bolgelerimiz

Verilerinizi yalnızca veri toplama amacını göz önünde bulundurarak uygun bir şekilde kullanacağız, kişisel bilgilerinizi aşağıdaki amaçlarla kullanabiliriz:

 • Sorularınızı yanıtlamak için
 • Bağışları yönetmek için
 • Onayınız üzerine size çalışmalarımızla ilgili e-posta yoluyla iletişime geçmek için

Türkiye Cumhuriyeti hukukunun düzenlemesi altında yeniden kurulmuş bir derneğiz ve dünyanın farklı bölgelerinde 90’dan fazla ortak kuruluşumuz mevcut.

 • Ortaklarımızdan, uluslararası bağışçılardan ve fon sağlayıcılarından fon alıyoruz.
 • Suriye, Yemen ve Rohingya gibi insani konular için yardım kampanyaları düzenleyerek fon sağlıyoruz.
 • Ayrıca Kurban projesi ve Ramazan gıda kolileri gibi bu durumlarda en muhtaçlara yardım etmek için Müslüman kesimler için fon topluyoruz.

En fakir bölgelerde ve en ihtiyacı olan insanlarla çalışıyoruz. Dosyalanmış ofislerimizden veya bu alanlardaki ortaklarımızdan edinilen veri tabanlarına bağlı olarak çalıştığımız yerlerin en temel ihtiyaçlarının farkındayız. Genellikle bu yerlerin ihtiyaçlarını olabildiğince kapatmayı tercih ederiz. Çalışmalarımızda insanların ihtiyaç duydukları en iyi müdahaleyi seçmek için toplum katılımını teşvik ediyoruz. Ardından, aşağıdaki vizyon dahilinde ihtiyaçlara cevap veren müdahaleleri uygulamak için fonları kullanıyoruz.

 • Hayatta kalanların krizi aşmasına, etkilerini ve sonuçlarını hafifletmesine yardımcı olmak için kriz ve savaş dönemlerine hızlı müdahale ediyoruz.
 • Fakir ve ötekileştirilmiş toplumlardaki her erkek, kadın, çocuklar için insani koşulları, cinsiyet, ırk veya renge dayalı herhangi bir ayrım gözetmeksizin temel ihtiyaçlarına cevap vererek iyileştirmek için çalışıyoruz.
 • Kadınları güçlendirmek fırsatları ve potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmayı, fakir ve mazlum toplumları güçlendirmeyi, geliştirmeyi, yaşam standartlarını ve genel refahlarını iyileştirmeyi hedefliyoruz.

Gönüllüleri ağırlıyoruz ve onlara müteşekkiriz. Gönüllüler kapasitemizi arttırır, yeni bakış açıları, fikirler getirir ve toplumdaki çalışmalarımızı teşvik eder.

Gönüllülük hakkında daha fazla bilgi için bu bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz:

https://hayat-yolu.org/bize-katil

Hayat Yolu, resmi yetkili organları düzenli olarak izlemeye ve takip etmeye kararlıdır. Tüm resmi, açıklayıcı ve mali raporlar genellikle kurumlar, bağışçılar ve bunu yapmak isteyen kişiler tarafından denetlenmeye hazırdır.

Ayrıca bağışçılarımıza ve diğer kurumlara, sözleşmenin üzerinde anlaşıldığı şekliyle projenin farklı aşamaları, hikayeleri ve videoları da dahil olmak üzere bağışların arkasındaki hedeflere ulaşıldığını göstermek için gereken her türlü belgeyi sağlıyoruz.

Ayrıca çalışmalarımızı desteklenmesi için projelerimizi sosyal medya kanallarımız aracılığıyla paylaşıyoruz.

Türk hukuk sistemi içerisinde kurulmuş, bağımsız, hayırsever, kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşuyuz. Davranışlarımız, insani, etik ve tarafsızlık ilkelerine bağlı olarak gösterilmektedir. Hayat Yolu, sıkıntılı nüfuslara, doğal veya insan kaynaklı felaketlerin mağdurlarına ve savaş mağdurlarına yardım sağlar. Bunları ırk, din, inanç ya da siyasi düşüncelerden bağımsız olarak gerçekleştiriyoruz.