Takipte kalin :

Hayat Yolu Derneği, kısa süre öncesine kadar toprağa düşen bir tohum idi. Bu tohum büyüyerek ihtiyaç sahiplerine iyilik üretebilecek ve dağıtabilecek bir ağaca dönüştü.

Adem İSAOĞLU

Yönetim Kurulu Başkanı

Biz Kimiz?

Hayat Yolu Derneği

Hayat Yolu Derneği, ihtiyaç sahiplerini destekemek ve afet ve çatışmalardan etkilenenlerin acılarını hafifletmek amacıyla 2014 yılında kurulmuştur.

Vizyonumuz

Çalışma bölgelerimizdeki savunmasız grupların insan onuruna yakışır bir yaşam sürmelerini ve sürdürülebilir toplumların oluşmasını sağlamak.

Misyonumuz

İhtiyaç sahibi ve ötekileştirilmiş toplumlardaki bireylerin koşullarını, herhangi bir ayrım gözetmeksizin iyileştirmek.

Misyonumuz

Adalete olan inancımızla hareket ediyoruz

Savunmasız ve dezavantajlı toplumların koşullarını iyileştirmek için çalışıyoruz.

Kriz ve savaş dönemlerinde hızlı ve etkin müdahalede bulunarak savaş ve çatışmalardan etkilenenlerin krizi aşmasına ve hasarın hafifletilmesine yardımcı olmak

Yoksul ve ötekileştirilmiş toplumlardaki her bireye yönelik insani koşulları, herhangi bir ayrım gözetmeksizin, temel ihtiyaçlarını karşılayarak iyileştirmek

Yoksul ve ötekileştirilmiş toplumlar için yaşam standartlarını geliştirme fırsatlarını artırmak ve kadınların potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak

Hayat Yolu Derneği

DEĞERLER

Hesap verebilirlik ve şeffaflık

İnsani yardım kurumları için yürürlükte olan uluslararası standartlara uygun olarak tüm icraat ve faaliyetlerimizin resmi prosedürlere ve hesap verebilirlik ilkelerine göre yapıyor ve çalışmalarımızın sonuçlarını kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

Sorumluluk

İnsanların ıstırabına son vermeye, mağdur toplumların yaşadıkları sıkıntıların sonuçlarını hafifletmeye, yaşama hakkı ve haysiyeti koruma sorumluluğuna ve iyi bir yaşam standardı talep eden toplumları desteklemeye bağlılığımızı taahhüt ediyoruz. Bu nedenle, kaynakların harekete geçirilmesi, kurumsal ortaklıklar oluşturulması ve hedeflerimize ulaşılmasına katkıda bulunacak tüm önlemlerin alınması için azami çaba sarf ediyoruz.

Empati

Empati, çalışmalarımızın başlangıç noktası ve hizmetlerimizi sunma konusundaki temel ilkemizdir. Sevgi ve şefkat duygusunun toplumun en savunmasız ve fakir gruplarıyla yaptığımız çalışmalarımızda bulunması gereken önemli bir ahlaki değer olduğunun farkındayız. Hizmetlerimizden faydalanan bu kesimlerin onurunu ve duygularını korumanın önemine inanıyoruz. Bu nedenle kendimizi onların yerine koyuyor, yaşam koşullarını ve ihtiyaçlarını anlıyoruz. Haklarını kabul ediyor, bu yüzden sevgi ve şefkatle yaklaşıyoruz.

Adalet

Toplumlarımızın hayatta kalma arayışlarında yaşadıkları zorlukların ve zorlayıcı koşulların derecesini biliyoruz, bu yüzden ırk, renk, cinsiyet, din veya ideolojiden bağımsız olarak hayatlarını korumaya ve yaşam koşullarını iyileştirmeye katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Ayrıca imkanlar, yetenekler ve koşullardaki farklılığa saygı duyuyor, fırsatların dağılımında adalet ve eşitliği gözeterek ihtiyacın hak temelinde karşılanmasını sağlıyoruz.

Mükemmellik

Daha gerçekçi, etkili, sürdürülebilir ve daha verimli sonuçlara yol açan destekleme ve kalkınma faaliyeti sağlayarak insani durumun iyileştirilmesi ve acil durumlarda etkin müdahale ile entegre bir sistem oluşturarak çalışmalarımızda kapsamlı mükemmellik sağlamayı hedefliyoruz.

Hedeflerimiz

2020-2024 STRATEJİK PLANI

Adalete olan inancımızdan hareketle, savunmasız ve kırılgan toplumları kalkındırmaya çalışıyoruz

2020

1.200.000 ihtiyaç sahibinin temel ihtiyaçlarının sağlanması
Afrika'da 25.000’den ihtiyaç sahibinin temiz suya erişiminin sağlanması
Suriye'deki 200 mülteci ailenin yaşam koşullarının iyileştirilmesi

2022

1.600.000'den fazla ihtiyaç sahibinin gıda erişiminin sağlanması
Afrika'da 50.000’den fazla ihtiyaç sahibinin temiz suya erişiminin sağlanması
Faaliyet bölgelerimizdeki 30.000 çocuğa eğitim desteği verilmesi

2024

1.800.000'den fazla ihtiyaç sahibinin gıda erişiminin sağlanması
Afrika'da 100.000'den fazla ihtiyaç sahibinin temiz suya erişiminin sağlanması
Afrika ve Orta Doğu'da 40.000’den fazla çocuğa sağlık hizmeti ve eğitim desteği verilmesi

2021

1.400.000'den fazla ihtiyaç sahibinin gıda erişiminin sağlanması
Afrika'da 50.000’den fazla ihtiyaç sahibinin temiz suya erişiminin sağlanması
Afrika ve Orta Doğu'daki 5.000'den fazla çocuğa eğitim desteği verilmesi

2023

1.700.000’den fazla ihtiyaç sahibinin gıda erişiminin sağlanması
100.000'den fazla ihtiyaç sahibinin temiz suya erişiminin sağlanması
Afrika ve Orta Doğu'daki 25.000'den fazla çocuğa eğitim desteği verilmesi

2020

1.200.000 ihtiyaç sahibinin temel ihtiyaçlarının sağlanması
Afrika'da 25.000’den ihtiyaç sahibinin temiz suya erişiminin sağlanması
Suriye'deki 200 mülteci ailenin yaşam koşullarının iyileştirilmesi

2021

1.400.000'den fazla ihtiyaç sahibinin gıda erişiminin sağlanması
Afrika'da 50.000’den fazla ihtiyaç sahibinin temiz suya erişiminin sağlanması
Afrika ve Orta Doğu'daki 5.000'den fazla çocuğa eğitim desteği verilmesi

2022

1.600.000'den fazla ihtiyaç sahibinin gıda erişiminin sağlanması
Afrika'da 50.000’den fazla ihtiyaç sahibinin temiz suya erişiminin sağlanması
Faaliyet bölgelerimizdeki 30.000 çocuğa eğitim desteği verilmesi

2023

1.700.000’den fazla ihtiyaç sahibinin gıda erişiminin sağlanması
100.000'den fazla ihtiyaç sahibinin temiz suya erişiminin sağlanması
Afrika ve Orta Doğu'daki 25.000'den fazla çocuğa eğitim desteği verilmesi

2024

1.800.000'den fazla ihtiyaç sahibinin gıda erişiminin sağlanması
Afrika'da 100.000'den fazla ihtiyaç sahibinin temiz suya erişiminin sağlanması
Afrika ve Orta Doğu'da 40.000’den fazla çocuğa sağlık hizmeti ve eğitim desteği verilmesi

Başarılarımız

Yüz binlerce ihtiyaç sahibine ulaştık

Sizlerin desteği ve birlikte çalıştığımız kurumların işbirliği ile bugüne kadar yüz binlerce ihtiyaç sahibine ulaştık.

0 +
Ülke
0 +
Proje
0 m
Faydalanan
0 +
Partner

Hayat Yolu

Yönetim

Yönetim Kurulu Başkanı

Adem İSAOĞLU

adem.isaoglu@hayat-yolu.org

Sosyal medya

CEO

Emir TURANŞAH

ceo@hayat-yolu.org

Sosyal medya

Partnerlerimiz

Birlikte Çalıştığımız Partner Kurumlar

Derneğimiz, çeşitli ülkelerden çok sayıda kurumla birlikte çalışmalar yürütmektedir