Takipte kalin :

Berat Kandili ve Gecesinde Okunacak Dualar Neler?

Berat Kandili ve Gecesinde Okunacak Dualar Neler?

Berat Kandili ve Gecesinde Okunacak Dualar Neler?

Berat, Arapça berâe/berâet (البرائة) kelimesinden dilimize çevrilmiş bir sözcüktür. Arapça “berâet”, kişinin bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğünün bulunmaması anlamına gelmektedir. İslam dininin kutsal kabul ettiği üç aydan biri olan Şâban ayının on beşinci gecesinde Müslümanların Allah-u Teâla’nın affı ve bağışlaması ile günah yüklerinden kurtulacaklarını umut ettikleri bu geceye Berat Gecesi ya da Berat Kandili adı verilmiştir. Bu bakımdan Berat Kandili duası ya da Berat Gecesi duası Müslümanlar için büyük önem taşımaktadır.

Zira Allah-u Teâla, (rivayete göre) Kur’an’ın Levh-i Mahfuz’dan dünyaya indirildiği Berat Gecesi için Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır: “Apaçık Kitaba yemin olsun ki, Biz Kur’an-ı mübarek bir gecede indirdik. Biz, gerçekten uyarıcıyız. O mübarek gecede, her hikmetli iş katımızdan bir emirle ayırt edilir.” (Duhan, 44/1-4) Böyle bir geceyi ganimet bilip dua, zikir ve ibadete yönelerek amel defterini zenginleştirmek, Allah’ın kulları için bulunmaz bir fırsattır.

Berat Kandili Duası

Berat Kandilinde okunacak dua kadar Berat Kandili yapılacak ibadetler de büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda, o gün boyunca oruç tutmak, nafile namaz kılmak, zikir çekmek ve dualar, tövbeler eşliğinde ibadete yönelmek Müslümanların yapması gereken ve böylece Allah-u Teâla’nın affına mazhar olmak için imkân yakalayacağı bir gün, bir gecedir. Berat Gecesi okunacak dua, Berat Kandili Duasıdır. Berat Gecesi okunacak Berat Duası, Türkçe mealiyle şöyledir:

“Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Allah’ım, ey ihsân ve ikram sahibi olan ve kendisine ihsan edilemeyen, ey Celâl ve İkrâm Sahibi, ey lutfu ve ihsânı bol olan, Sen’den başka ilâh yok, sen kendisine ilticâ edenlerin yardımcısı, kendisine sığınanlara emân veren, korkanların kendisinde emniyete kavuştuğu yüce zât’sın. Allah’ım! Beni katında, Ümmü’l-Kitâb’da şakî/kötü veya mahrûm veya kovulmuş veya rızkı dar olarak yazdıysan, Allah’ım fazl u ihsânınla kötülüğümü, mahrûmiyetimi, kovulmamı ve rızkımın az olmasını sil, beni katında, Ümmü’l-Kitâb’da saîd/iyi, rızkı bol ve hayırlara muvaffak olan bir kulun olarak yaz. Şüphesiz Sen Rasûl’ünün lisânı üzere indirilen Kitâb’ında bir söz buyurdun ve Sen’in sözün haktır: «Allah dilediğini siler, (dilediğini de) sâbit bırakır. Ümmü’l-Kitâb (Ana Kitâb) O’nun yanındadır.»(er-Ra’d, 39) İlâhî! En büyük tecellin ile «Her hikmetli işe kendisinde hükmedilen»(ed-Duhân, 4) ve kesin karar verilen mübarek Şa’bân’ın yarısı gecesinde, bizden bildiğimiz, bilmediğimiz ve Sen’in bildiğin bütün belâları uzaklaştır. Şüphesiz Sen en yüce ve en keremlisin. Allah, Efendimiz Muhammed’e, âline ve ashâbına salât u selâm eylesin!”

Berat Kandili Yapılacak İbadetler

 1. Berat Kandili gününü oruçlu geçirmek yani oruç tutmak.
 2. Nafile namaz kılmak.
 3. Zikir çekmek.
 4. Dua etmek.
 5. Berat Gecesi okunacak duaları okumak.

 

Peygamber Efendimizin Berat Gecesi Okuduğu Dua

Peygamber efendimizin berat gecesi ettiği dua, Müslüman âlemi için bir rehber niteliğindedir. Tüm Müslümanlar mübarek Berat Kandilinde Peygamber efendimizin Berat Gecesi okuduğu şu duayı okuyabilirler:

“Allah’ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana iltica ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim”

Berat Kandilinde Okunacak Dualar Nelerdir?

Berat Kandilinde okunacak dualar arasında çok değerli sureler vardır. Berat Kandilinde okunacak surelerden bir kısmı şöyle sıralanmaktadır:

 • Fatiha-i Şerife
 • Ayet’ül-Kürsî
 • Tevbe Sûresinin son 2 ayeti
 • Yâsîn-i Şerif
 • İhlas-ı Şerif
 • Felak Sûresi
 • Nâs Sûresi

Bunların yanında Berat Gecesi okunacak hayırlı dualar da vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Sübhânallâhi ve’l-hamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l- azîm
 • Salevat-ı Şerife: Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed
 • Salat-ı Münciye: Allâahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin, salâten tüncînâ bihâ min cemîil ehvâali vel âfât, ve takdî lenâ bihâ cemî’al hâcât, ve tutahhirunâ bihâ min cemî’isseyyi’âat ve terfe’unâ bihâ a’ledderecâat, ve tübelliğunâ bihâ aksa’l gayât, min cemî’il hayrâti fi’l hayâti ve ba’del memâat
 • Bismillâhirrahmanirrahim. Eûzu bi-afvike min ikâbike ve eûzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike. (Anlamı: Ya Rabbi, cezandan affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden sana sığınırım, Zatın yücedir, seni övmek için kelime bulamıyorum, Sen kendini övdüğün gibisin.)

Berat Kandilinde Nasıl Dua Edilir?

Şaban-ı şerifin on beşinci günü, yani Berat gecesi akşam namazından sonra üç kere Yasin suresi ve her birinin sonunda Berat duası okunur. Birinci Yasin-i Şeriften sonra bu dua okunurken Allah’ın ahiret mutluluğuna erecek said kullarından olmak niyetiyle okunur. İkinci defa okunurken hayırlı ömür uzunluğu niyetiyle okunur. Üçüncü defa okunurken kaza ve belâlardan uzak olup hayırlı rızık için okunur.

Yapacağımız ibadet ve duaların muhakkak kabul olunacağına ve Allah-u Teâla’nın biz kullarına olan ikram ve izzetinin bol olacağına inanarak, umut ve idrak içerisinde Berat Gecesi ve günü ibadetle değerlendirilmelidir. Buradan hareketle, oruç, zikir ve namaz ibadetlerine ek olarak bol bol tövbe edilmeli ve Kur’an-ı Kerim okunmalıdır.

Berat Kandilinde Dualar Kabul Olur Mu?

Berat gecesinde yürekten edilen dualar- Allah-u Teâlâ’nın izni ve hikmetiyle kabul olunur. Amel defterinin ve rızıkların dağıtıldığı bu mübarek gün ve gecede edilen dualar, tövbeler, ibadetler ve şükürler, Allah-u Teâlâ’nın izniyle karşılık bulur kuşkusuz ki.

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (SAV), Berat Gecesi’nde cennet kapılarının açıldığını ve dua edip secdeye varanların affolunduğunun müjdesini vermiştir. Müslümanlar olarak bizler, bu mübarek günde üzerimize düşen ibadetleri layıkıyla ve içtenlikle ihya etmeliyiz. Bu gecede, samimi ve istekli bir niyetle gecenin zenginliğinden ve bereketinden istifade edilmeli, günahların bağışlanması için tövbeler edilerek yürekten niyazda bulunulmalıdır.

Beraat Gecesi’nde duaların kabulü için şu ibadetleri gerçekleştirmek fayda sağlayacaktır:

 • Akşam namazından sonra her rekâtta bir Fatiha ve altı İhlas Suresi okunmalıdır.
 • Her iki rekâtın selâmından sonra birer Yasin-i Şerif okunur. Birincisinde ömrüne berekete niyet edilir. İkincisinde rızkına bereket ve belâları def etmeye niyet edilir. Üçüncüsünde ise insanlardan istiğnâ (muhtaç olmama) ve husn-ü hâtime (imanla biten güzel bir sona erişme)ye niyet edilir.
 • Son olarak da “Beraat Gecesi Duası” diye bilinen dua okunmalıdır:

“Allahümme ya zel-menni vela yümennü aleyhi.Ya zel-celali vel-ikrami.Ya zet-tavli vel inami.La ilahe illa ente.Zahrel-laciine ve carel-müstecirine ve emanel -haifine.Allahümme in künte ketebteni indeke fi ümmil -kitabi şekıyyen ev mahrumen ev matruden ev mukatteren aleyye fir-rızkı.Femhullahümme bi fazlike şekaveti ve hirmani ve tardi ve iktare rızki ve esbitni indeke fi ümmil-kitabi seiden ve merzukan ve müveffekan lil-hayrati,feinneke kulte ve kavlukel-hakku fi kitabikel-munzeli ala lisanı nebiyyikel-mürseli.Yemhullahü ma yeşaü ve yüsbitü ve indehu ümmül-kitabı.ilahi bit-tecelliyyil-azami fi leyletin-nısfı min şabanel-mükerremilleti.Fiha yüfreku küllü emrin Hakim.ve yübremü en tekşife anna minel-belai manalemü ve ma la nalemü ve ma ente bihi alemü inneke entel-eazzül-ekremü.Ve sallallahü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve evladihi ve ezvacihi ve selleme.”***

*** Duanın Türkçe anlamı, yazımızın Berat Kandili Duası bölümünde yer almaktadır. Berat Gecesi duasını Türkçe anlamı ile birlikte okumakta fayda vardır.

2022 Dini Günler Takvimi” blog içeriğinden diğer kandil tarihlerini inceleyebilirsiniz.

Paylaş :

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir