Takipte kalin :

“İsra ve Miraç: Yeryüzünden Yüce Makamlara Kutsal Bir Yolculuk

İSRA VE MİRAÇ

“İsra ve Miraç: Yeryüzünden Yüce Makamlara Kutsal Bir Yolculuk

Kutsal Topraklarda Mucizevi Bir Yolculuk

Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (sav.) yeryüzünden göklere, Kutsal Toprakların tepelerine ve dinlerin beşiğine yaptığı yolculuk, daha sonra kutsal bir tarih yolculuğuna dönüşecek olan Miraç’tır. Peygamberimiz (sav.), İsra ve Miraç hadisesine şahitlik eden Filistin topraklarında bulunan Kudüs halkının adaletsizlik ve zulüm karşısındaki kararlılığını bize şu hadisi ile bildirmiştir: “Ümmetimden bir topluluk daima hak üzere olacak ve düşmanlarına kesin bir şekilde üstün gelecektir. Allah’ın emri gelinceye dek şiddetli geçim sıkıntısına düşmeleri durumu hariç muhalefet edenlerin muhalefeti onlara zarar vermeyecektir.” “Ya Rasûlallah! Onlar nerededirler?” dediler. O (sav.), “Onlar, Beyti’l Makdis’te ve Beyti’l Makdis’in etrafındadırlar” buyurdu (Ahmed bin Hanbel, Müsned, 36/657, no: 22320). Bu yıl (2024) Miraç Gecesi, Filistin halkının karşı karşıya kaldığı soykırımla aynı zamana denk geliyor. Filistin halkı, Peygamberimizin (sav.) hadis-i şerifinde bahsettiği üzere mücadelesine devam ediyor.

İki mucize: İsra ve Miraç

İsra ve Miraç hadisesi, Peygamber Efendimizin (sav.) tecrübe ettiği iki mucizedir. Peki İsra ve Miraç ile ne kastedilmektedir? İsra, Cebrail (as.)’ın Peygamberimizi (sav.) geceleyin Burak’a bindirerek Mekke’deki Mescid-i Haram’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya götürdüğü yolculuğu ifade eder. Miraç ise Peygamberimizin (sav.) Kudüs’ten yüce makamlara -Allah katına- Cebrail (as.) eşliğinde yükselişini ifade eder.

İsra ve Miraç: İlahi Bir Teselli

Peygamber Efendimiz (sav.) çok kıymet verdiği ilk eşi Hz. Hatice’yi ve desteğini daima üzerinde hissettiği amcası Ebu Talib’i kaybettikten sonra müşriklerden gördüğü baskı ve muhalefet artmış ve yeryüzü ona dar gelmeye başlamıştı. İnsanları İslam’a ve tevhide davet etmek üzere tek başına Taif’e giden Peygamberimiz (sav.) orada Taiflilerin kötü muamelesine maruz kalmıştı. Peygamberimizin (sav.) Taif dönüşü, bu sıkıntılı anında ettiği dua meşhurdur:

“Allah’ım güçsüzlüğümü ve çaresizliğimi, insanlar nazarında düştüğüm hor ve hakir durumumu sana arz ve şikâyet ediyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Sen zor ve sıkıntılı durumlarda olanların, zulüm altında zayıf düşürülmüş olanların Rabbisin. Benim de rabbim ancak Sen’sin. Beni kimlerin eline bırakıyorsun? Sen beni zalim bir düşmanın eline düşürmeyecek, onları bana hüküm geçirtecek bir konuma getirmeyeceksin. Ey Rabbim! Benim üzerime çöken bu musibet ve eziyetler, eğer senin bana karşı bir kızgınlığından ve öfkenden dolayı değilse; çektiğim bu sıkıntıya hiç aldırış etmem ve hepsine tahammül ederim. Yine de senden bana gelecek bir sığınmaya çok ihtiyacım var. Hem bu dünyada hem de ahirette, senin o karanlıkları aydınlığa çevirerek nuruna sığınıyorum. Ey Rabbim! Sen hoşnut oluncaya kadar senden af diler, tevbe ve istiğfarda bulunurum. Biliyorum ki; güç ve kuvvet ancak sendedir.”

Bunun üzerine Allah (cc.), Cebrail (as.)’ı Dağlar Meleği ile birlikte Peygamberimize göndermiş ve Cebrail (as.) O’na, “Dilersen onları dağların arasında ezerim” demiştir. Peygamberimiz (sav.), “Hayır, belki Allah onların soyundan kendisine ibadet edecek kimseler çıkarır” diye cevap vermiştir. Sonra Allah (cc.) Peygamberimizi (sav.) İsra ve Miraç hadisesi ile teselli etmiştir. Peygamber Efendimiz yüce makamlara yükselerek diğer peygamberlerle (as.) buluşmuştur.

İsra ve Miraç hadisesi, Taif’te İslam’a davet ettiği kişiler tarafından reddedilen, kovulan ve zarar gören Peygamberimize (sav.) Allah’tan (cc.) ilahi bir teselliyi olmuştur. Bu iki mucize, birçok trajedi ve üzüntüyle karşı karşıya kalan sevgili Peygamberimiz Muhammed’e (sav.) Allah (cc.) tarafından verilen ilahi bir teselli olmuştur. Aynı şekilde Peygamberimizin (sav.) hadis-i şerifinde Kudüs halkından bahsetmesi de, dört aydır aralıksız devam eden soykırım, adaletsizlik, yerinden edilme, açlık ve zulmün en kötü biçimleri de dahil olmak üzere maruz kaldıkları zulümlere karşı, Filistin’e ve Gazze halkına teselli olmaktadır. Allah’tan, Filistin ve Gazze halkı için zalimlere karşı zafer ve güç diliyoruz.

Paylaş :

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir