Takipte kalin :

Görünenin Ötesinde: Gazze Halkı Sağlık, Barınma ve Hayatta Kalma Mücadelesi Veriyor

غزة

Görünenin Ötesinde: Gazze Halkı Sağlık, Barınma ve Hayatta Kalma Mücadelesi Veriyor

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik aralıksız devam eden saldırıları nedeniyle her geçen gün ağırlaşan insani kriz, Gazze halkı için  giderek daha zor bir hal alıyor. Gazze halkı 7 Ekim’den bu yana kırk günü aşkın bir süredir aralıksız bombardımana maruz kalıyor.

Bu makalede, Gazze’nin harap olmuş altyapısı ve çökmüş sağlık sisteminden, had safhaya ulaşan yakıt kıtlığı ve gıda krizine kadar karşılaşılan pek çok zorluk ele alınacaktır. Temel olarak çocuklar, kadınlar, yeni doğanlar ve kronik hastalığı olanlar gibi en hassas gruplar  üzerindeki etkilere odaklanacağız.

Yaşanan can kayıpları ve yaralanmaların ulaştığı boyutları ele alarak aralıksız devam eden saldırıların yıkıcı etkisi derinlemesine tartışılacaktır. Bunun yanı sıra ciddi su, sanitasyon ve hijyen kıtlığı ile yerinden edilme ve barınma krizinin etkilerinden de bahsedilecektir.

Bu makale ile amaçlanan Gazze halkını etkileyen krizin boyutlarını ifade etmek ve saldırılardan etkilenen insanlara maddi ve manevi destek için çağrıda bulunmaktır.

1. 7 Ekim’den Bu Yana Gazze’ye Uygulanan Tam Abluka

1.1. Gazze Ablukasının Tarihçesi

Gazze Şeridi, 15 yılı aşkın bir süre abluka altında kaldıktan sonra, 7 Ekim 2023’ten bu yana yoğunlaştırılmış kısıtlamalarla karşı karşıya. Uygulanan abluka ile Gazze halkının hareket özgürlüğü kısıtlanmakta,  su, elektrik ve iletişim gibi temel kaynakları kesilmekte ve özellikle Refah sınır kapısından insani yardım, gıda ve ilaç girişi engellenmektedir.

1.2. Kuşatma Altındaki Gazze Halkı

Gazze Şeridi’nde yaşayan 2.2 milyondan fazla insan için boğucu ve benzeri görülmemiş bir insani kriz oluşturan ve sivillere yönelik devam eden saldırı ve bombardıman karşısında uluslararası insan hakları kuruluşları  saldırıları kınamış ve uluslararası hukuka aykırı  olarak nitelendirmişlerdir.

2. Sağlık Sisteminin Altyapısının Tahrip  Edilmesi

Devam eden saldırılar Gazze’nin sağlık altyapısına ciddi zarar vermiştir. Hava bombardımanında yaralananlara acil bakım sağlamakta zaten zorlanan hastaneler, şimdi de çoğu kadın ve çocuk olan yaralıları tedavi etmeyi ciddi şekilde zorlaştıran tıbbi malzeme ve kaynak sıkıntısıyla karşı karşıya.

Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC), Gazze’de temiz su ve yeterli sanitasyonun bulunmaması nedeniyle kolera ve tifo gibi hastalık salgınları riskine dikkat çekmektedir. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü (WHO), bu koşullar altında enfeksiyon kontrolünün neredeyse imkansız hale geldiği ve aşırı kalabalık olan hastanelerin sağlık çalışanları arasında enfeksiyon yayılımının artışı açısından önemli riskler oluşturduğu konusunda uyarıda bulunmaktadır.

2. 1. Gazze Hastaneleri: Yıkım ve Bozulma

Gazze’deki büyük hastanelerin çoğu tahrip edildi ve geri kalanlarda da yakıtın bitmesi nedeniyle yaralılara tedavi edilemez hale geldiği için kriz daha da derinleşti. İşgalci güçlerin Al-Shifa Hastanesi gibi hastanelere saldırması sonucu bu hastaneler hizmet dışı bırakılmış ve  bu durum onlarca hasta, yaralı ve prematüre çocuğun ölümüne yol açmıştır. Filistin  Kızılay Derneği tarafından bildirildiği üzere Gazze Şeridi’ndeki tüm sağlık sistemi çökmüş durumdadır.

2.2. Tahribat ve Erişim Zorluğu

Gazze’nin kuzeyindeki bombardıman ve yıkımın yoğunlaşması, sağlık hizmetine ihtiyaç duyanların erişiminde engeller oluşturmaktadır. Devam eden bombardıman ve hastane alanlarının hedef alınması, sağlık çalışanlarının ve hastaların can güvenliğini tehdit etmekte ve her geçen gün daha fazla yaralanma ve ölüme neden olmaktadır. DSÖ, Gazze’deki sağlık kurumlarına yönelik en az 137 saldırı olduğunu ifade etmiş ve doktorlar, hemşireler ve sağlık çalışanları da dahil olmak üzere çok sayıda ölüm ve yaralanmanın gerçekleştiğini bildirmiştir.

2.3. Elektrik Kesintileri ve İlaç Kıtlığı

İnsani kriz abluka nedeniyle daha da şiddetlenmiş ve Gazze’de yakıt, gıda, ilaç, su ve tıbbi malzeme gibi temel ihtiyaçlarda ciddi sıkıntılara yol açmıştır. Abluka, yedek yakıtın hızla tüketilmesine ve elektrik kesintilerine yol açarak güç kaynaklarını ve kanalizasyon tesislerini ciddi şekilde etkilemiştir. Elektrik kesintileri, zor şartlarda ayakta kalmaya çalışan sağlık kurumlarının durumunu daha da kötüleştirerek, tıbbi ekipmanların çalışmasını neredeyse imkansız hale getirmiştir.

3. Gazze’ye Yönelik Saldırıların Gazze Halkı Üzerindeki Etkisi

3.1. Gazze Halkı Zorla Yerinden Edildi

Birleşmiş Milletler tarafından bildirildiği üzere 1,5 milyondan fazla insan, yıkım veya güvenlik kaygıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalarak ülke içinde yerinden edilmiştir. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) şu anda Gazze’deki 154 kurumunda yaklaşık 778.000 yerinden edilmiş kişiyi barındırmaktadır. Bu kitlesel yerinden edilme, koşulları büyük ölçüde zorlaştırmış ve birçok kişi okul gibi aşırı kalabalık sığınma alanlarında ya da sokaklarda yaşamaya çalışmaktadır.

3.2. Su kıtlığı ve Sanitasyon Kesintisi

Saldırı, su ve sanitasyon tesislerine ciddi zarar vermiş ve halkın sağlık hizmetlerini baltalamıştır. Gazze halkının içme suyu yok denecek kadar azalmış ve Gazze Şeridi’nin çoğu bölgesinde temizlik malzemeleri tükenmiştir. Gazze halkı açlık ve yetersiz beslenme tehdidi ile karşı karşıya kalmış, kuraklık ve hijyen kaynaklı hastalıkların yayılması endişesi ortaya çıkmıştır.

3.3. Hassas Gruplar Üzerindeki Etki

3.3.1. Çocuklar ve Aileler

Ne yazık ki İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarından en fazla zarar görenler çocuklar ve ailelerdir. UNICEF raporlarına göre, çocuklar ölümleri endişe verici bir hızla artmakta, binlerce kişi hayatını kaybetmekte ya da yaralanmaktadır. Yerinden edilen 1,5 milyon insanın yarısından fazlasını ise su, gıda ve ilaç  sıkıntısı çeken çocuklar oluşturmaktadır.

3.3.2. Kronik Hastalığı Olan Hastalar

Krizin kronik hastalar üzerindeki etkisi de şiddetli oldu. Normal şartlarda, Gazze’den yaklaşık 100 hasta, sağlık ihtiyaçlarını karşılamak üzere çeşitli hastanelerde günlük bakım hizmeti almaktadır. Ancak Gazze’ye yönelik kuşatma ve bombardıman, bu tür periyodik ve önemli bakım hizmetlerine erişimi kesintiye uğrattı. Gazze’de kanser ve diyabet gibi kronik hastalıkları olan yaklaşık 350.000 hasta bulunmaktadır.

3.3.3. Hamile Kadınlar ve Yeni Doğan Çocuklar

Gazze’de tahminen 50.000 hamile kadın büyük zorluklarla karşı karşıya ve birçoğu gerekli bakım ve hizmetlere erişemiyor. Aralıksız devam eden bombardıman ve sağlık tesislerinin kapatılması, bazı  kadınları tehlikeli koşullarda doğum yapmak zorunda bırakmıştır. Ayrıca 25 hastane ve 52 sağlık merkezinin hizmet dışı kalması da bu zorlukları arttırmıştır. Yetersiz bakım nedeniyle anne ölümlerinin artması ve yetersiz beslenme nedeniyle çocuk ölümlerinin artması endişe verici gelişmelerdir.

Hastanelerdeki yedek yakıtın tükenmesi ve elektrik kesintileri ise çocukların aşılarının aksamasına neden olmuş, bu durum onlarca prematüre çocuğun hayatına mal olurken yüzlerce yeni doğan da hayati risk altında kalmıştır.

Gazze’ye Yardım

Gazze Halkına Yardım Çağrısı

En ağır insani krizlerden biriyle karşı karşıya olan Gazze halkı, zorlukların ortasında mücadelenin ve sabrın sembolü olarak durmaktadır. Ancak Gazze halkının bu şiddetli saldırılarla ve onların yıkıcı etkileriyle tek başına mücadele etmesi mümkün değildir. Sizlerin yardım ve desteğine ihtiyaçları vardır. Miktarı ne olursa olsun bağışlarınızla hayatta kalmak için mücadele eden Gazze halkına umut ve destek olabilirsiniz. Bağış yapmak için tıklayınız.

Bağış ve Yardımlaşma

Bağışlarınız, çatışma ve ablukanın yol açtığı zorluklarla mücadele eden hastanelere temel tıbbi malzemelerin sağlanmasında hayati önem taşımaktadır. Ayrıca günlük gıda ihtiyacı ile karşı karşıya olan ailelere gıda sağlanmasına da yardımcı olur. En önemlisi, desteğiniz her türlü krizde en savunmasız durumda olan çocukların ihtiyaç duydukları eğitim ve korumayı almalarını sağlar. Şimdi yardım edebilirsiniz.

Bağışların Etkisi

Büyük ya da küçük her bağış bir çarpan etkisi yaratacaktır. Bu sadece parasal değerle ilgili değil, aynı zamanda içerdiği mesajla, dayanışma ve merhameti ifade etmektedir. Siz de bağışta bulunarak, çevrenizdeki diğer insanları teşvik edebilir ve yardımlaşmanın büyümesine katkıda bulunabilirsiniz. Şimdi destek olabilirsiniz.

Yardım Yoluyla Güçlendirme

Unutmayın, bağışınız bir yardımdan çok daha fazlasıdır; bir güçlendirme aracıdır. Gazze halkının hayatlarını yeniden inşa etmelerine imkan sağlar ve saldırıların yıkıcı etkilerinin aşılmasına yardımcı olur. Buradan bağışta bulunabilirsiniz.

Paylaş :

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir