Takipte kalin :

Rebiülevvel Ayı Fazileti ve Yapılacak İbadetler

Rebiülevvel Ayı Fazileti ve Yapılacak İbadetler

İslam alemi için büyük bir önem taşıyan Rebiülevvel ayı, 27 Eylül Salı günü itibariyle başladı. 26 Ekim Çarşamba günü ise sona erecek. Rebiülevvel ayı, Peygamber Efendimizin (sav.) doğum günü olarak idrak edilen Mevlid Kandilini de içinde bulundurması sebebiyle her yıl saygı ve hürmetle karşılanır. Peki, Rebiülevvel ayının faziletleri nelerdir, hangi ibadetlerin eda edilmesi gerekir? Rebiülevvel ayının faziletlerini ve bu ay da yapılması gereken ibadetleri sizler için derledik…

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı takvime göre bu sene Rebiülevvel ayı 27 Eylül’de başladı. Hicri takvimde üçüncü aya tekabul eden Rebiülevvel ayının on bir ve on ikinci günleri arasında Peygamber Efendimiz (sav.)’in doğumunun gerçekleştiği Mevlid Kandili yer almaktadır. Süleyman Çelebi’nin mevlidinde, Peygamberimiz (sav.)’in doğum tarihi şu şekilde ifade edilmiştir: “ol Rebiulevvel ayın nicesi-on ikinci gice isneyn gicesi”. Rebiülevvel ayının özellikle on ikinci gecesi ihtiyaç sahiplerine ikramda bulunarak Peygamberimiz (sav.)’in kutlu doğumunun sevincini paylaşırız. Rebiülevvel ayı, Peygamber Efendimiz (sav.)’in bu ay da doğmuş olması sebebiyle ayların en şereflisi olarak isimlendirilmektedir. Dolayısıyla Müslümanlar için önemi büyük olan Rebiülevvel ayında yapılması elzem olan ibadetler, zikirler ve tesbihatlar mevcuttur.

Rebiülevvel Ayı Nedir?

Kamerî yılın safer ayından sonra sonra gelen üçüncü ayı rebiülevvel ayıdır. Rebiülevvel kelimesi “bahar, bahar yağmuru, bolluk ve bereket” gibi anlamlara gelen rebi’den türemiştir. Kelime, Arapça’da hem ay ismi olarak hem de mevsim adı olarak kullanılmaktadır. Kelimenin kökeni “bir yerde ikamet etmek” anlamı taşımaktadır. Arapların hayvancılık için uygun mevsimlerde bereketli buldukları bölgelere yerleşmiş ve orada yaşamışlardır. Kayıtlara göre Rebiülevvel ismi, bu yerleşimlerin yapıldığı dönemde belirlenmiştir.

İslâm tarihinde rebîülevvel ayının önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (sav.)’in Rebîülevvel ayının 12’sinde Pazartesi günü dünyaya gelmiş olması, bu günün Müslümanlar tarafından Mevlid Kandili olarak kutlanması, İslâm tarihi için bir dönüm noktası olan hicretin rebîülevvel ayında gerçekleşmiş olması ve Mescid-I Nebevi’nin inşaasına bu ay başlanmış olması gibi olaylar sebebiyle bu ayın Müslümanlar için anlamı büyüktür. Ayırca Hz. Peygamber (sav.)’in âhirete irtihalinin de rebîülevvel ayında gerçekleştiği Müslümanlar tarafından Kabul edilmektedir.

Rebiülevvel Ayında Neler Oldu?

Rebiülevvel ayında Müslümanlar için birçok önemli gelişmeler yaşanmıştır:

– Peygamber Efendimiz (sav.) Rebiülevvel ayında dünyaya gelmiştir. Doğumu, Rebiülevvel ayının 12. gecesine tekabul etmektedir.

Rebiülevvel ayı, Peygamber Efendimiz (sav.) doğumunun kutlandığı Mevlid Kandilini içinde barındırmaktadır. Mevlid kelimesi doğum, doğum yeri veya doğum vakti anlamlarına gelmektedir ve Peygamberimiz (sav.)’in doğumunu anlatmak için kullanılır.

– Peygamber Efendimiz (sav.), Ebu Bekr es-Sıddık (Ra.) ile hicret seferine Rebiülevvel ayında başlamıştır.

-Mescid-I Nebevi’nin inşaatına bu ay içerisinde başlanmıştır.

-Efendimiz (sav.) ilk Cuma namazını da bu ay içerisinde kıldırmıştır.

-Peygamber Efendimiz (sav.)’in ahirete irtihali de bu ay içerisinde gerçekleşmiştir.

Rebiülevvel Ayı Fazileti

Peygamber Efendimiz (sav.)’in doğumu vesilesiyle Müslümanlar için anlamı mühim olan Rebiülevvel ayı fazileti ve rahmeti çok büyüktür. Dolayısıyla, Rebiülevvel ayında nafile ibadetlere ağırlık vermek de önemli bir konudur. Müslümanlar, bu ayın belirli gece ve günlerini namaz, zikir ve tesbihat gibi nafile ibadetlerle ihya etme gayretinde olmuşlarıdır.

İslam coğrafyasında asırlardan beridir Rebiülevvel ayı Peygamber Efendimiz (sav.)’e hasredilmiş ve Efendimiz (sav.)’in kutlu doğumunun gerçekleştiği gece olan Rebiülevvel ayının 12. gecesinde büyük merasimler gerçekleştirilmiştir. Bu merasim gecelerinde yemekler verilmiş, ihtiyaç sahiplerine sadakalar verilmiş, Peygamber Efendimiz (sav.)’in anlatıldığı sohbetler ve etkinlikler düzenlenmiş ve mevlidler okutulup hatimler indirilmiştir.

Yine İslâm tarihi için bir dönüm noktası olan hicret de rebîülevvel ayında gerçekleşmiştir. Safer ayının sonlarında Hz. Ebûbekir’le birlikte Sevr mağarasına sığınan ve Rebîülevvel’in birinci gününde buradan ayrılıp Medine’ye doğru yola çıkan Peygamber Efendimiz (sav.), 12 Rebîülevvel’de Rânûnâ vadisinde ilk cuma namazını kıldırdıktan sonra aynı gün içinde Medine’ye ulaşmıştır. Bu ay içinde Mescid-i Nebevî’nin inşasına da başlanmıştır.

Peygamberimiz (sav.)’in âhirete irtihalinin de Rebîülevvel ayında olduğu konusunda islam alimleri arasında görüş birliği vardır. Işte İslam tarihi içindeki bu mühim olayların gerçekleştiği Rebiülevvel ayı, faziletleri açısından Müslümanlar için çok önemlidir.

Rebiülevvel Ayında Yapılacak İbadetler

  • Kur’an okumak.
  • Kelime-i Şahadet getirmek.
  • İstiğfar çekmek.
  • Fatiha, Amenerrasulü ve ihlas surelerini bol bol okumak.

Rebiülevvel ayının ilk gecesi elzem olan bir namaz vardır. Akşam namazından sonra kılınan bu 2 rekatlık namazın her rekatında Fatiha Suresinden sonra üç kere İhlas Suresi okunur. Selam verilip namaz tamamlandıktan sonra Peygamber Efendimiz (sav.)’e salavat getirilir.

  1. günde kılınması tavsiye edilen dört rekatlık bir namaz vardır. Her rekatında Fatiha Suresi’nden sonra bir kere Ayete’l-Kürsi okunur. Namazın bittikten sonra üçer kere Taha ve Yasin Sureleri okunur.
  2. günde kılınması tavsiye edilen namaz iki rekattır. Her rekatta Fatiha Suresi’nin ardından bir kere Müzzemmil Suresi okunur.

En’am suresi’nin akşam ile yatsı arasında, 12. gece dahil, Rebiülevvelin birinci gecesinden itibaren her gece okunması tavsiye edilmektedir. Rebiülevvel ayının 18. gecesine kadar da okunabilir. Devamlı olarak okunması mümkün değilse, Rebiülevvel ayının ilk gecesi, 12. ve 18. geceleri mutlaka okunmalıdır.

Rasullullah (sav.)’e çokça salat-ü selam getirmek (salât-ı nâriye, salât-ı münciye ve salât-ı fethiye gibi salavâtlar) faydalıdır.

Rebiülevvel ayında çekilmesi gereken zikirler aşağıda yazılmıştır:

1000 Salavat

70-700 “Estağfirullah”

100-1000 Kelime-i Tevhid

100-1000 İhlas-ı Şerif

40 defa “Ya Munkizel halka”

100 defa “La ilahe illa ente Subhaneke, inni küntü minez-zalimin”

Rebiülevvel Ayı’nın 12. Gecesi Yapılması Gerekenler

Rebiülevvel ayının 12. gecesi Peygamber Efendimiz (sav.)’in kutlu doğumunun gerçekleştiği gece olması hasebiyle Müslümanlar için çok önemlidir. Bu gecenin manevi zenginliğinden ve faziletinden istifade edebilmek için Tesbih namazı kılınması elzemdir.

Bu gece kılınacak tesbih namazına şu şekilde niyet edilebilir;

“Yâ Rabbî, niyet eyledim rızâ-i şerifin için tesbih namazına. Yâ Rabbî, bu gece teşrifleriyle âlemleri nûra garkettiğin sevgili Habîbin, başımızın tâcı Resûl-i zîşân Efendimiz’in hürmetine ve bu gecedeki esrârın hürmetine ben âciz kulunu da afv-ı ilâhine, feyz-i ilâhine mazhar eyle, Allâhü Ekber.”

Namazın ilk rekatında Fatiha suresi okunduktan sonra ” Ve liküllin deracatin mimma amilü vema Rabbüke bi gafilin amma yağmelun” ikinci rekatında da “Vağbud Rabbeke hatta ye’tiyekel yakin.” ayeti kerimeleri okunmalıdır.

Namaz selam ile ikmal edildikten sonra, iki defa daha tekrar secde edilir. Ve her secde de yedişer defa (Subhane Rabbilyel ala) denilir.

Secde bittikten sonra, seccadeden kalkmadan 7 defa “Subbuhun Kuddusun Rabbüna Ve rabbül Melaiketü Verruh” okunur.

En’am suresi ise akşam ile yatsı arası 12. gece dahil, Rebiülevvelin birinci gecesinden itibaren okunur. Rebiülevvel ayının 18. gecesine kadar da okunabilir. Devamlı olarak okunması mümkün olmadığı hallerde, Rebiülevvel ayının ilk gecesi, 12. ve 18. geceleri mutlaka okunmalıdır.

Bu mübarek gecede Peygamber Efendimiz (sav.)’e salat-ü selam getirmek, O’nu anmak elzemdir.

Ayrıca bol bol dua ederek, Allah’ın rahmeti ve merhametine sığınmak gerekir.

Paylaş :

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir